Phim truyền hình Huyền Thoại Bắt Đầu

Huyền Thoại Bắt Đầu

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 1876
  1. REVIEW Huyền Thoại Bắt Đầu - Không đúng lịch sử, nhưng hay đến tận tâm cam

    Có một lần, tôi đi dự offline fan TVB. Chúng tôi chia ra làm hai đội, dùng hành động để các bạn còn lại đoán từ khóa là những bộ phim truyền hình TVB. Đến lượt tôi, có vẻ hồi hộp quá mà tôi không chia nhỏ các từ ra để diễn tả từng từ một. Tôi đứng hoài không biết phải diễn đạt như thế nào, cuối cùng dùng hai tay làm động tác lấy khăn che nửa mặt,...
    Author: Admin
    Đăng vào lúc 05/04/2020 09:37