Phim điện ảnh Dragon Ball Super: Broly

Dragon Ball Super: Broly

Đăng vào ngày trong Phim điện ảnh 1200
  1. Dragon Ball Super: Broly – Một diện mạo mới xứng tầm chiến binh huyền thoại

    Dragon Ball đã có một màn trở lại mạnh mẽ thông qua phần phim Super và cũng thông qua đó chứng tỏ rằng tác phẩm vẫn còn rất nhiều tiềm năng cần được khai thác. Trong số những tiềm năng ấy, không thể không nhắc đến câu chuyện về Broly, một trong những ác
    Author: Shinsei
    Đăng vào lúc 25/03/2019 22:11