Sách Thiếu Niên Đích Nhĩ, Như Thử Mỹ Lệ

Thiếu Niên Đích Nhĩ, Như Thử Mỹ Lệ

Đăng vào ngày trong Sách 2179
  1. Thanh xuân chỉ cần có vậy thì đã trọn vẹn

    Tha thứ lỗi lầm của những đứa trẻ ấy là thiện ý của xã hội, nhưng khi trẻ con làm thương tổn trẻ con, người lớn nên làm gì đây? Đứa trẻ bị làm hại thì sao? Tại sao nỗi đau của bọn họ cuối cùng lại trở thành miếng đá lót đường cho sự trưởng thành...
    Đăng vào lúc 26/12/2016 22:44