Sách Closed Note

Closed Note

Đăng vào ngày trong Sách 2432
  1. Từ thăm thẳm lãng quên

    Khi đọc lời đề của quyển sách Nhật Ký Bị Lãng Quên do Shizukui Shusuke chấp bút, tôi đã rất thích đoạn cuối: “Trong các câu chuyện, không bao giờ người ta gặp nhau một cách bỗng dưng, nhưng không phải bao giờ người ta gặp nhau cũng để hạnh phúc...
    Author: Umi
    Đăng vào lúc 05/07/2016 00:51