ROKUROKU

Đăng vào ngày trong Phim điện ảnh 2053
ROKUROKU
Thể loại: Phim Kinh Dị
Quốc gia: Phim Nhật Bản
Năm phát hành: 2018     Thời gian: Ngày 27/01/2018

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hotakkyc/public_html/sub-domain/phim.hotakky.com/tmp/compile/%%62^627^627CCBDA%%index.film.tpl.php on line 173

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hotakkyc/public_html/sub-domain/phim.hotakky.com/tmp/compile/%%62^627^627CCBDA%%index.film.tpl.php on line 187

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hotakkyc/public_html/sub-domain/phim.hotakky.com/tmp/compile/%%62^627^627CCBDA%%index.film.tpl.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hotakkyc/public_html/sub-domain/phim.hotakky.com/tmp/compile/%%62^627^627CCBDA%%index.film.tpl.php on line 215
Đạo diễn: Amemiya Keita, Yamaguchi Yudai
Diễn viên: Nakanishi Miho, SHIHO, Nomoto Karia, Ito Kazue, Mickey Curtis, Makita Sports, Ishida Issei, Sasaki Kokone, Ochiai Motoki, Iwasa Mayuko

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hotakkyc/public_html/sub-domain/phim.hotakky.com/tmp/compile/%%62^627^627CCBDA%%index.film.tpl.php on line 258

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hotakkyc/public_html/sub-domain/phim.hotakky.com/tmp/compile/%%62^627^627CCBDA%%index.film.tpl.php on line 272

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hotakkyc/public_html/sub-domain/phim.hotakky.com/tmp/compile/%%62^627^627CCBDA%%index.film.tpl.php on line 291


ROKUROKU được dựa trên 9 yêu quái dân gian của Nhật Bản.

Diễn viên
Nakanishi Miho vai Izumi
Shiho vai Mika
Nomoto Karia vai ROKUROKU
Ito Kazue
Mickey Curtis
Makita Sports
Ishida Issei
Sasaki Kokone
Ochiai Motoki
Iwasa Mayuko
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hotakkyc/public_html/sub-domain/phim.hotakky.com/tmp/compile/%%62^627^627CCBDA%%index.film.tpl.php on line 385

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hotakkyc/public_html/sub-domain/phim.hotakky.com/tmp/compile/%%62^627^627CCBDA%%index.film.tpl.php on line 420

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hotakkyc/public_html/sub-domain/phim.hotakky.com/modules/news/controllers/IndexController.php on line 1914