Phim truyền hình Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký

Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 2239
Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký
Tựa đề gốc: 九州海上牧云记- Tribes and Empires: Storm of Prophecy
Thể loại: Phim Kiếm Hiệp - Tiên Giới - Huyễn Huyễn
Quốc gia: Phim Trung Quốc
Năm phát hành: 2017     Độ dài: 80 tập
Thời gian: 20:00 tối thứ ba, tư, năm, sáu, bảy hàng tuân2
Nhà sản xuất: Vương Hạc Nhiên
Biên kịch: Tào Thuẫn, Kim Hà Tại, Ngụy Kinh Na, Điền Nghiên Quyên
Đạo diễn: Tào Thuẫn
Diễn viên: Hoàng Hiên, Đậu Kiêu, Chu Nhất Vi, Từ Lộ, Văn Vịnh San, Trương Giai Ninh, Tưởng Cần Cần, Trương Quân Ninh, Vạn Thiến, Tôn Kiên, Bành Quan Anh, Du Hạo Minh, Nhiệt Y Trát, Vương Tư Tư, Lô Phương Sinh, Hám Thanh Tử, Hà Đỗ Quyên, Trương Hiểu Thần, Lý Tử Phong, Cố TuyềnDiễn viên
Hoàng Hiên vai Mục Vân Sênh
Đậu Kiêu vai Mục Như Hàn Giang
Chu Nhất Vi vai Thạc Phong Hòa Diệp
Từ Lộ vai Tô Ngữ Ngưng
Văn Vịnh San vai Phán Hề
Trương Giai Ninh vai Mục Vân Nghiêm Sương
Tưởng Cần Cần
Trương Quân Ninh
Vạn Thiến
Tôn Kiên
Bành Quan Anh
Du Hạo Minh
Nhiệt Y Trát
Vương Tư Tư
Lô Phương Sinh
Hám Thanh Tử
Hà Đỗ Quyên
Trương Hiểu Thần
Lý Tử Phong
Cố Tuyền