Phim truyền hình Gia Đình Vui Vẻ (Hiện Đại)

Gia Đình Vui Vẻ (Hiện Đại)

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 8425
Gia Đình Vui Vẻ (Hiện Đại)
Tựa đề gốc: 皆大歡喜 II/Virtues of Harmony II
Rating: 30 pts
Thể loại: Phim Hài Hước - Sitcom
Quốc gia: Phim Hồng Kông
Năm phát hành: 2003     Độ dài: 443 Tập
Thời gian: Khởi chiếu từ ngày 05/05/2003 đến ngày 22/01/2005 từ thứ 2-thứ 5, khung giờ 21:00-21:30, tập 443 20:00-21:00
Hãng sản xuất / phát hành: TVB
Nhà sản xuất: Từ Ngộ An
Biên kịch: Chung Nhược Thi, Trần Bảo Yến, Trần Chí Cường, Tiêu Quốc Hoa, Triệu Tĩnh Dong, Ngô Triệu Đồng, Bảo Vĩ Thông, Âu Dương San, Trần Lập Phân, Tôn Hạo Hạo, Quan Thục Phân
Đạo diễn: Khâu Nam Long, Liêu Tấn Thạc, Dư Thúy Hoa, Tiển Yến Phương, Quan Văn Thâm, Đàm Lễ Hiền, Đàm Tuệ Minh, La Trấn Nhạc, Trần Diệu Toàn, Lâm Phượng Linh, Hoàng Quốc Cường, Lục Thiên Hoa, Ngũ Quan Vũ, Lê Bách Kiên
Diễn viên: Lê Tuyên, La Nhạc Lâm, Tiết Gia Yến, Nguyễn Triệu Tường, Uyển Quỳnh Đan, Lưu Khải Uy, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Triệu Học Nhi, Trần Ngạn Hành, Lưu Đan, Mai Xảo Trân, Xa Uyển Uyển, Liêu Bích Nhi, Lâm Y 娸, Mai Tiểu Huệ, Đặng Triệu Tôn, Chung Gia Hân, Mã Tuấn Vỹ, Lưu Ngọc Thúy, Vưu Trình, Sầm Bảo Nhi, Vi Gia Hùng, Dư Mộ Liên, Hoàng Trạch Phong, Từ Vinh, Lâm Vịnh Đông, Nhan Quốc Lương, Mã Hải Luân, Lý Quốc Lân, Lô Uyển Nhân, Vu Dương, Trần Mạn Na, Lâm Kính Cương, Đái Chí Vỹ, La Hạo Giai, Hạ Bình, Thái Quốc Khánh, Hoàng Đức Bân, Đàm Tiểu Hoàn, Lăng Lễ Văn, Phan Quan Lâm, Liêu Lệ Lệ, Tôn Quý Khanh, Diệp Vỹ, Liêu Tố Bình, Vương Quan Trung, Lê Tú Anh, Chiêu Hạo Đông, Tằng Ngọc Quyên, Trịnh Gia Sinh, Tằng Tuệ Vân, Tô Ân Từ, Lục Tuấn Quang, Giang Huy, Trầm Khả Hân, Hạ Văn Kiệt, Triệu Vĩnh Hồng, La Thiên Trì, Lê Minh Nặc, Phan Chỉ Lôi, Hà Mộ Kỳ, Lương Hùng, Vương Thụ Hi, Mạch Thiểu Hoa, Bồ Mính Lam, Trần Đan Đan, Lương Già Vịnh, Trần Dĩnh Ny, Trần Muội Khanh, Lý Gia Đỉnh, Lôi Ân, Ninh Tiến, Hoàng Tử Vỹ, Trương Quốc Uy, Phan Gia Văn, Lưu Quế Phương, Hứa Minh Chí, Phan Tiêu, Lâm Viễn Nghênh, Chu Gia Di, Trần Cảnh Côn, Tạ Lang Đình, Lâm Giai Dong, Tiêu Lượng, Hoàng Tuấn Thân, Triệu Mẫn Thông, Diệp Khải Nhân, Ngũ Lạc Văn, Nghiêm Văn Hiên, Tô Tụng Khang, Lý Hải Sinh, Đỗ Cảng, Cam Tử Chính, Quách Đức Tín, Lô Vĩnh Khuông, Lưu Thiên Long, Trương Hồng Ân, Triệu Nhạc Hiền, Trương Đạt Luân, Hà Vỹ Nghiệp, Hà Chí Tường, Ngụy Huệ Văn, Hà Khánh Huy, Lý Hồng Kiệt, Thiệu Trác Nghiêu, Đặng Nhữ Siêu, Bành Quan Trung, Hoàng Nhạc Nhi, Ngu Thiên Vỹ, Hoàng Phượng Quỳnh, Kha Diễn Túy, Bành Mỹ Thường, Triệu Túy Bảo, Trịnh Trung Cơ, Thái Tử Kiện, Trần Tễ Bình, Đái Diệu Minh, Hồ Hạnh Nhi, Trình Khả Vi, Cốc Phong, Hồ Phong, Chu Mễ Mễ, Thang Doanh Doanh, Lữ San, Lý Khải Kiệt, Hà Trọng Nguyên, Lý Lâm Ân, Lưu Thâm Nghi, Thái Chí Phong, Cao Tuấn Văn, Dương Gia Nặc, Bảo Thải Phân, Tô Lệ Minh, Hạ Trúc Hân, Trần Kiến Văn, Tằng Thủ Minh, Vương Tuấn Đường, Chung Kiến Văn, Trương Khiết Liên, Thang Bách Sơn, Chu Uyển Nghi, Tằng Kiện Minh, Mã Nguyệt Thường, Lý Tâm Di, Hà Khỉ Vân, Hoắc Kiện Bang, Trần Bội Tư, Phó Kiếm Hồng, Tiêu Huy Dũng, Bối Vấn Kỳ, Trịnh Lệ Phương, Hoàng Bích Linh, Hoàng Hi Toàn, Lý Gia, Trần Văn Tĩnh, Trương Hán Bân, Hoàng Văn Tiêu, Hoàng Chí Vinh, Ngụy Huệ Văn, Dương Tiên Sinh, Mạch Tử Nhạc, Thái Kỳ Tuấn, Hồ Khải Quang, Cừu Trác Năng, Hoàng Uẩn Nghiên, Vương Thiểu Bình, Thang Tuấn Minh, Trương Trí Hiên, Dương Na, Trần Niệm Quân, Trần Sở Kiều, Lâm Bội Quân, Trần Vinh Tuấn, Giản Mộ Hoa, Chu Lăng, Vương Vỹ Lương, Vương Vĩnh Hi, Trần Phượng Băng, Trương Bỉ Đắc, Lương Kiện Bình, Tằng Liên Khanh, Trần Khôn, Diệp Thải Nam, Ngũ Tuệ San, Trịnh Thế Hào, Diệp Chấn Thanh, Trương Tuyết Cần, Hồ Định Hân, Lâm Mẫn Nghi, Vương Uẩn Kiều, Trần An Oánh, Dương Hồng Tuấn, Trịnh An Đồng, Lâm Ảnh Hồng, Trác Lịch, Trịnh Tuấn Hoằng, Trần Miễn Lương, Quách Trác Hoa, Trương Bối Thiến, Đặng Vinh Sân, Lâm Tử Kiệt, Lâm Thục Mẫn, Đàm Tuệ Minh, Dịch Trí Viễn, Nặc Tư, Lữ Phái Lâm, Đỗ Ti Nã, Cổ Minh Hoa, Dương Trác Na, Lâm Hân Hi, Gia Tuấn, Tống Chi Linh, Hứa Bích Cơ, Hồ Kỳ Phong, Hà Nguyên Kiên, Quảng Tá Huy, Tôn Tuệ Liên, Bành Hải Tình, Lý Bội Du, Quan Tinh, Trần Thiểu Bang, Mã Tuấn Vinh, Lý Cương Long, Dương Thụy Lân, Khâu Huệ Linh, Dương Kiện Huệ, Trần Nguyệt Như, Trần Địch Khắc, Lương Huy Tông, La Vịnh Nhàn, Hoàng Gia Nhạc, Mã Tiểu Linh, Dư Mộ Hoa, Ngôn Tuấn Hi, Lâm Ngả Doanh, Hoàng Lạc Tư, Ân Anh, Trần Khải Di, Vương Tòng Hi, Hạ Tú 粦, Hứa Tư Mẫn, Dương Gia Thịnh, Khâu Huệ Phương, Ngô Hạnh Mỹ, Vương Giả Khuông, Trịnh Nghị Bang, Trần Tư Dĩnh, Thiệu Truyện Dũng, Tống Tử Doanh, Lỗ Văn Kiệt, Hà Tuấn Hiên, Lý Lệ Lệ, Chung Hiểu Oánh, Tằng Kiện Bang, Lâm Quốc Hiền, Hoàng Lập Thiên, Hoàng Nhữ Nhạc, Hoàng Tạp Na, Trần Tích Giang, Triệu Hải Tình, Lưu Vỹ Dân, Đàm Tuấn Hùng, Lương Diệu Tông, Đàm Tĩnh Văn, Chiêu Thạch Văn, Quan Y Đồng, Hoa Trung Nam, Phan Khiết Liên, Triệu Tĩnh Nghi, Lý Thải Ninh, Hà Đình Ân, Chiêm Tú Quân, Vương Cơ Tín, Hoàng Thư Đình, Hà Gia Hoa, Địch Triệu Lân, Tào Kính Hiền, Vương Kỳ Tín
Âm nhạc: Lý Tử Hân
Nhạc phim: Giai đại hoan hỉ
Ca sĩ: Tiết Gia Yến


Gia Đình Vui Vẻ phiên bản hiện đại quy tụ dàn diễn viên của bản cổ trang, với bối cảnh Hồng Kông thời nay. Các tuyến nhân vân có nhiều điểm giống với phiên bản cũ.

Gia Đình Vui Vẻ (Hiện Đại): Du Niệm Từ từng là cảnh sát vào những năm 70, được nhiều đồng nghiệp yêu mến và theo đuổi. Cô đột ngột lấy chồng và rời khỏi ngành. Khi chồng mất đi, Du Niệm Từ tiếp quản tiệm ăn Động Mật Viên và ở vậy nuôi lớn 3 con Kim Niên, Kim Nguyệt, Kim Nhật. Các con lớn lên vào làm ở công ty thời trang Gia Nhân. Phim là những tình huống hài hước xảy ra ở gia đình nhà họ Kim, tiệm Động Mật Viên và công ty thời trang.

Kim Gia

Lê Tuyên  - Phương Di

La Nhạc Lâm  - Kim Hoa/ Sầm Hào / Tang Khôn

Tiết Gia Yến  - Du Niệm Từ

Nguyễn Triệu Tường  - La Băng /Lưu Cẩm /La Thiên Phú

Uyển Quỳnh Đan  - Kim Sa Sa

Lưu Khải Uy  - Lưu Gia Tinh

Lâm Văn Long  - Kim Niên

Tạ Thiên Hoa  - Kim Nguyệt

Triệu Học Nhi  - Lâm Ngọc Lộ

Trần Ngạn Hành  - Kim Nhật

Công ty Gia Nhân

Lưu Đan  - Vương Thượng

Mai Xảo Trân  - Mạc Trinh

Xa Uyển Uyển  - Vạn Quế Phỉ

Lâm Văn Long  - Kim Niên

Liêu Bích Nhi  - Vương Nghi

Lưu Khải Uy  - Lưu Gia Tinh

Tạ Thiên Hoa  - Kim Nguyệt

Triệu Học Nhi  - Lâm Ngọc Lộ

Nguyễn Triệu Tường  - Lưu Cẩm

Lâm Y Kỳ - Vân Ảnh Cơ

Mai Tiểu Huệ  - Thạch Mỹ

Đặng Triệu Tôn  - Cao Nhĩ Khang

Trần Ngạn Hành  - Kim Nhật

Chung Gia Hân  - Hồng Bạch Lam

Mã Tuấn Vỹ   - Thi Tử Sơn

Lưu Ngọc Thúy  - Trần Bách Hợp

Vưu Trình  - Trương Hải Đường

Sầm Bảo Nhi  - Lý Quế Chi

Vi Gia Hùng  - Mễ Quý

Dư Mộ Liên  - Lý Ái

Hoàng Trạch Phong  - Dickson

Từ Vinh  - Hộ Vệ Viên

Lâm Vịnh Đông  - Đặng Vượng

Thạch Gia

Nhan Quốc Lương  - Thạch Đại Xuyên

Mã Hải Luân  - Trần Kiều

Mai Tiểu Huệ  - Thạch Mỹ

Lý Quốc Lân  - Thạch Đại Kỳ

Đặng Triệu Tôn  - Cao Nhĩ Khang

Lô Uyển Nhân  - Cao Tú Bình / Ngả Na

Lâm Gia

Vu Dương  - Lâm Thiện

Trần Mạn Na  - Hoa Kỳ Tâm

Lâm Kính Cương  - Lâm Ngọc Cương

Triệu Học Nhi  - Lâm Ngọc Lộ

Thi Gia

Đái Chí Vỹ   - Thi Vũ

Mã Tuấn Vỹ   - Thi Tử Sơn

Chung Gia Hân  - Hồng Bạch Lam

Hồng gia

La Hạo Giai  - Ngô Tu

Chung Gia Hân  - Hồng Bạch Lam

Vương gia

Lưu Đan  - Vương Thượng

Liêu Bích Nhi  - Vương Nghi

Hạ Bình  - Thất Tả

Bạch gia

Thái Quốc Khánh  - Bạch Quả

Hoàng Đức Bân  - Bạch Tất Đồ

Đàm Tiểu Hoàn  - Bạch Lan

Quán ăn Động Mật Viên

Tiết Gia Yến  - Du Niệm Từ

Uyển Quỳnh Đan  - Kim Sa Sa

Nhan Quốc Lương  - Thạch Đại Xuyên

Mã Hải Luân  - Trần Kiều

Lâm Vịnh Đông  - Đặng Vượng

Lâm Văn Long  - Kim Niên

Trần Ngạn Hành  - Kim Nhật

Lâm Kính Cương  - Lâm Ngọc Cương

Nguyễn Triệu Tường  - Lưu Cẩm

Lô Uyển Nhân  - Cao Tú Bình / Ngả Na

La Nhạc Lâm  - Sầm Hào / Tang Khôn

Lý Quốc Lân  - Thạch Đại Kỳ

Lăng Lễ Văn  - An Bá

Phan Quan Lâm  - Châu Nữ

Liêu Lệ Lệ  - Nancy

Tôn Quý Khanh  - Thất Thúc

Diệp Vỹ   - Đại Nan Tường

Liêu Tố Bình  - Phì Bà Lan

Vương Quan Trung

Lê Tú Anh

Chiêu Hạo Đông  - Cửu Thúc

Tằng Ngọc Quyên

Trịnh Gia Sinh  - Đại Chích Lão

Tằng Tuệ Vân  - Sư Nãi

Tô Ân Từ  - Sư Nãi

Lục Tuấn Quang

Lê Tú Anh  - Bát Thẩm

Giang Huy  - An Ca

Trầm Khả Hân  - A Nhân

Liêu Lệ Lệ  - Xuân Tả

Lê Tú Anh  - Mao Bà

Hạ Văn Kiệt  - Trà Khách Giáp

Triệu Vĩnh Hồng  - Trà Khách Ất

Tô Ân Từ  - Qua Sư Nãi

Liêu Lệ Lệ  - Anh Cô

Phan Quan Lâm  - Ký Giả

Lăng Lễ Văn  - Lâm Bá

La Thiên Trì  - Thực Khách Giáp

Lê Minh Nặc  - Thực Khách Ất

Phan Chỉ Lôi  - Trà Khách

Thái Quốc Khánh  - Minh Thúc

Dư Mộ Liên  - Ái Tả

Hà Mộ Kỳ  - Hiếu Thuận Nữ

Lương Hùng  - Sỏa Bá

Lăng Lễ Văn  - Bá

Vương Thụ Hi  - Đại B

Mạch Thiểu Hoa  - Ác Hán

Lê Tú Anh  - Lão Phụ

Bồ Mính Lam  - Mã Phu

Trần Đan Đan  - Kỹ Nữ

Phan Quan Lâm  - Kỹ Nữ Giáp

Lương Già Vịnh  - Kỹ Nữ Ất

Trần Dĩnh Ny  - Tiểu Học Sinh

Trần Muội Khanh  - Hoàng Thái Thái

Lý Gia Đỉnh  - Lô Sư Phụ

Diệp Vỹ   - Trà Khách

Hạ Văn Kiệt  - Thực Khách

Lôi Ân  - Thực Khách

Ninh Tiến  - Trà Khách

Hoàng Tử Vỹ   - Thực Khách Giáp

Tằng Tuệ Vân  - Thực Khách Ất

Trương Quốc Uy  - Tứ Nhãn Nam

Phan Gia Văn  - Tứ Nhãn Nữ

Lưu Quế Phương  - Mã Thái Thái

Hứa Minh Chí  - Mã Tử

Lê Tú Anh  - Bà Giáp

Phan Tiêu  - Liễu Không Đại Sư

Trương Quốc Uy  - Nhật Bản Ảnh Mê

Hoàng Tử Vỹ   - Hà Thái Thái

Lâm Viễn Nghênh  - Phu

Chu Gia Di  - Thê

Lê Tuyên  - Biểu Cô Bà

Trần Cảnh Côn  - Hà Thì

Tạ Lang Đình  - Hà Địa

Hứa Minh Chí  - Thực Khách

Lâm Giai Dong  - Nữ Bằng Hữu

Lương Già Vịnh  - Nữ Bằng Hữu

Phan Chỉ Lôi  - Nữ Bằng Hữu

Thái Quốc Khánh  - Nguyên Bá

Tiêu Lượng  - Bán Nhật Tiên

Hoàng Tuấn Thân  - Trà Khách

Triệu Mẫn Thông  - Nam Nhân

Diệp Khải Nhân  - Nam Nhân

Ngũ Lạc Văn  - Nữ Trà Khách

Ngũ Lạc Văn  - Trung Bá

Hứa Minh Chí  - Trà Khách

Nghiêm Văn Hiên  - Trà Khách

Tô Tụng Khang  - Trà Khách

Lý Hải Sinh  - Trần Bá

Đỗ Cảng  - Trà Khách

Hứa Minh Chí  - Trà Khách

Cam Tử Chính  - Trà Khách

Quách Đức Tín  - Mã Tiên Sinh

Tô Ân Từ  - Mã Thái Thái

Lục Tuấn Quang  - Mã Tử

Lô Vĩnh Khuông

Hứa Minh Chí

Lưu Thiên Long

Trương Hồng Ân

Triệu Nhạc Hiền

Trương Đạt Luân

Hà Vỹ  Nghiệp

Lưu Thiên Long  - Khách Giáp

Hà Chí Tường  - Khách Ất

Ngụy Huệ Văn  - Khách Bính

Hà Khánh Huy

Diệp Vỹ 

Lý Hồng Kiệt  - Mại Ngư Chính

Lưu Quế Phương  - Chu Sư Nãi

Lăng Lễ Văn  - Ba Bá

Ngụy Huệ Văn  - Diện Phấn Lương

Thiệu Trác Nghiêu  - Trư Nhục Khương

Đặng Nhữ Siêu  - Lương Du Trương

Bành Quan Trung  - Đản Lão

Cam Tử Chính  - Thực Khách

Hoàng Nhạc Nhi  - Thực Khách Nữ Hữu

Ngu Thiên Vỹ   - A Lý

Hoàng Tử Vỹ   - Lý Thê

Hoàng Phượng Quỳnh  - A Quyên

Kha Diễn Túy

Bành Mỹ Thường

Triệu Túy Bảo

Mậu Lợi Building

Uyển Quỳnh Đan  - Kim Sa Sa

Tiết Gia Yến  - Du Niệm Từ

Lưu Khải Uy  - Lưu Gia Tinh

Lâm Văn Long  - Kim Niên

Tạ Thiên Hoa  - Kim Nguyệt

Triệu Học Nhi  - Lâm Ngọc Lộ

Trần Ngạn Hành  - Kim Nhật

Nguyễn Triệu Tường  - Lưu Cẩm /La Thiên Phú

Nhan Quốc Lương  - Thạch Đại Xuyên

Mã Hải Luân  - Trần Kiều

Mai Tiểu Huệ  - Thạch Mỹ

Lý Quốc Lân  - Thạch Đại Kỳ

Đặng Triệu Tôn  - Cao Nhĩ Khang

Liêu Bích Nhi  - Vương Nghi

Trần Mạn Na  - Hoa Kỳ Tâm

Trịnh Trung Cơ  - Chiêu Tài

Chung Gia Hân  - Hồng Bạch Lam

La Hạo Giai  - Ngô Tu

Mã Tuấn Vỹ   - Thi Tử Sơn

Tôn Quý Khanh  - Vương Bá

Diễn viên khách mời

Tiêu Lượng  - Bán Nhật Tiên

Thái Tử Kiện  - Cổ Trấn Nam

Trần Tễ Bình  - Bối Dĩnh

Đái Diệu Minh  - Quyền Ca

Hồ Hạnh Nhi  - Viên Doanh

Trình Khả Vi  - Ngô Mỹ Lệ/Bích Đế

Cốc Phong  - Trần Tước Sĩ

Hồ Phong  - Tôn Hùng

Chu Mễ Mễ  - Cốt Tinh Liên

Thang Doanh Doanh  - Grace Hà

Lữ San  - Hải Châu

Các diễn viên khác

Lưu Quế Phương

Hoàng Phượng Quỳnh

Lý Khải Kiệt

Hà Trọng Nguyên

Diệp Vỹ 

Lý Hồng Kiệt

Tằng Tuệ Vân

Lê Tú Anh

Lý Lâm Ân

Vương Quan Trung

Triệu Mẫn Thông

Lưu Thâm Nghi

Lục Tuấn Quang

La Thiên Trì

Quách Đức Tín

Lưu Thiên Long

Thái Chí Phong

Cao Tuấn Văn

Dương Gia Nặc

Bảo Thải Phân

Tô Lệ Minh

Hà Mộ Kỳ

Hạ Trúc Hân

Trần Kiến Văn

Tằng Thủ Minh

Đỗ Cảng

Vương Tuấn Đường

Chung Kiến Văn

Triệu Nhạc Hiền

Trương Khiết Liên

Phan Quan Lâm

Phan Chỉ Lôi

Lôi Ân

Ninh Tiến

Thang Bách Sơn

Cam Tử Chính

Chu Uyển Nghi

Tằng Kiện Minh

Mã Nguyệt Thường

Lý Tâm Di

Hà Khỉ Vân

Hoắc Kiện Bang

Trần Bội Tư

Phó Kiếm Hồng

Tiêu Huy Dũng

Trầm Khả Hân

Bối Vấn Kỳ

Trịnh Lệ Phương

Hoàng Bích Linh

Hoàng Hi Toàn

Lý Gia

Trần Văn Tĩnh

Trần Đan Đan

Lâm Giai Dong

Trương Hán Bân

Hạ Văn Kiệt

Hoàng Văn Tiêu

Lý Hải Sinh

Trương Quốc Uy

Đặng Nhữ Siêu

Hoàng Chí Vinh

Ngụy Huệ Văn

Triệu Vĩnh Hồng

Dương Tiên Sinh

Mạch Tử Nhạc

Thái Kỳ Tuấn

Hồ Khải Quang

Cừu Trác Năng

Hoàng Uẩn Nghiên

Lương Già Vịnh

Vương Thiểu Bình

Thiệu Trác Nghiêu

Hà Chí Tường

Thang Tuấn Minh

Trương Trí Hiên

Dương Na

Trần Niệm Quân

Hoàng Tử Vỹ 

Trần Sở Kiều

Lâm Bội Quân

Trần Vinh Tuấn

Ngũ Lạc Văn

Giản Mộ Hoa

Hoàng Tuấn Thân

Chu Lăng

Lê Minh Nặc

Hứa Minh Chí

Nghiêm Văn Hiên

Vương Vỹ  Lương

Vương Vĩnh Hi

Trần Phượng Băng

Trương Bỉ Đắc

Lương Kiện Bình

Tằng Liên Khanh

Bồ Mính Lam

Hoàng Nhạc Nhi

Trần Khôn

Diệp Thải Nam

Ngũ Tuệ San

Trịnh Thế Hào

Diệp Chấn Thanh

Lâm Viễn Nghênh

Ngu Thiên Vỹ 

Tô Ân Từ

Hà Vỹ  Nghiệp

Trương Tuyết Cần

Hồ Định Hân

Lâm Mẫn Nghi

Vương Uẩn Kiều

Trần An Oánh

Dương Hồng Tuấn

Trịnh An Đồng

Liêu Lệ Lệ

Lâm Ảnh Hồng

Trác Lịch

Trịnh Tuấn Hoằng

Trần Miễn Lương

Quách Trác Hoa

Trương Bối Thiến

Lăng Lễ Văn

Đặng Vinh Sân

Lâm Tử Kiệt

Lâm Thục Mẫn

Tô Tụng Khang

Đàm Tuệ Minh

Trịnh Gia Sinh

Tằng Ngọc Quyên

Dịch Trí Viễn

Nặc Tư

Lữ Phái Lâm

Đỗ Ti Nã

Cổ Minh Hoa

Từ Vinh

Dương Trác Na

Lâm Hân Hi

Bành Quan Trung

Gia Tuấn

Tống Chi Linh

Hứa Bích Cơ

Hồ Kỳ Phong

Hà Nguyên Kiên

Quảng Tá Huy

Diệp Khải Nhân

Tôn Tuệ Liên

Bành Hải Tình

Lý Bội Du

Giang Huy

Quan Tinh

Tôn Quý Khanh

Trần Thiểu Bang

Mã Tuấn Vinh

Lý Cương Long

Dương Thụy Lân

Khâu Huệ Linh

Thái Quốc Khánh

Dương Kiện Huệ

Trần Nguyệt Như

Trần Địch Khắc

Lương Hùng

Lương Huy Tông

La Vịnh Nhàn

Hoàng Gia Nhạc

Mã Tiểu Linh

Lô Vĩnh Khuông

Phan Gia Văn

Dư Mộ Hoa

Chu Gia Di

Ngôn Tuấn Hi

Lâm Ngả Doanh

Hoàng Lạc Tư

Ân Anh

Trần Khải Di

Vương Tòng Hi

Hạ Tú 粦

Hứa Tư Mẫn

Dương Gia Thịnh

Khâu Huệ Phương

Ngô Hạnh Mỹ

Vương Giả Khuông

Trịnh Nghị Bang

Trần Tư Dĩnh

Thiệu Truyện Dũng

Tống Tử Doanh

Trần Muội Khanh

Lỗ Văn Kiệt

Phan Tiêu

Hà Tuấn Hiên

Lý Lệ Lệ

Chung Hiểu Oánh

Tằng Kiện Bang

Chu Gia Di

Trần Cảnh Côn

Tạ Lang Đình

Lâm Quốc Hiền

Hoàng Lập Thiên

Hoàng Nhữ Nhạc

Hoàng Tạp Na

Trần Tích Giang

Triệu Hải Tình

Lưu Vỹ  Dân

Đàm Tuấn Hùng

Lương Diệu Tông

Đàm Tĩnh Văn

Chiêu Thạch Văn

Quan Y Đồng

Trương Hồng Ân

Trương Đạt Luân

Hoa Trung Nam

Phan Khiết Liên

Triệu Tĩnh Nghi

Lý Thải Ninh

Hà Đình Ân

Hà Khánh Huy

Chiêm Tú Quân

Vương Cơ Tín

Hoàng Thư Đình

Hà Gia Hoa

Địch Triệu Lân

Tào Kính Hiền

Vương Kỳ Tín