Phim truyền hình Gia Đình Vui Vẻ (Cổ Trang)

Gia Đình Vui Vẻ (Cổ Trang)

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 9168
Gia Đình Vui Vẻ (Cổ Trang)
Tựa đề gốc: 皆大歡喜/Virtues of Harmony
Rating: 28 pts
Thể loại: Phim Hài HÆ°á»›c - Sitcom
Quốc gia: Phim Hồng Kông
Năm phát hành: 2001     Độ dài: 327 tập x 45 phút
Thời gian: Khởi chiếu từ ngày 17/9/2001 đến 28/12/2002, phát hành ở VN năm 2003
Hãng sản xuất / phát hành: TVB
Nhà sản xuất: Từ Ngá»™ An
Đạo diễn: Đặng Giam Tuyền, Quan VÄ© Văn, Lâm Phượng Linh, Liêu Tấn Thạc, Đặng Giam Tuyền, Quan VÄ© Văn, Lâm Phượng Linh, Liêu Tấn Thạc
Diễn viên: La Lạc Lâm, Tiết Gia Yến, Nguyá»…n Triệu Tường, Lâm Y Kỳ, Lâm Văn Long, Liêu Bích Nhi, Tạ Thiên Hoa, Triệu Học Nhi, Mai Tiểu Huệ, Trần Ngạn Hành, Đặng Triệu Tôn, Phó Sở Hủy, Chung Hiểu Oánh, Lý Minh Lệ, LÆ°Æ¡ng Huy Tông, Lục Hanh Minh, Nhan Quốc LÆ°Æ¡ng, Mã Hải Luân, Mai Tiểu Huệ, Hồng Thiên Minh, Diêu Nhạc Di, LÆ°u Đan, Tiết Gia Yến, Uyển Quỳnh Đan, Xa Uyển Uyển, Thiệu Mỹ Kỳ, Liêu Bích Nhi, Đặng Triệu Tôn, Lý Quốc Lân, LÆ°u Khải Uy, La Hạo Giai, Liêu Khải Trí, Mã Đề Lá»™, Vu DÆ°Æ¡ng, Trần Linh Lỵ, Trần TÆ° Tề, VÆ°u Trình, Sầm Bảo Nhi, Hạ Bình, Lâm Bá»™i Quân, Trần Thụy Hoa, Lê Bỉ Đắc, TrÆ°Æ¡ng Anh Tài, Vi Gia Hùng, Đàm Nhất Thanh, Lăng Lá»… Văn, Lê Minh Nặc, DÆ°Æ¡ng Chứng Hoa, VÆ°Æ¡ng Quan Trung, Triệu VÄ©nh Hồng, Tiêu Lượng, Hàn Mã Lợi, Lữ San, Lê Tiểu Điền, Chu Má»… Má»…, Uông Lâm, Đàm Tiểu Hoàn, Trần SÆ¡n Thông, LÆ°Æ¡ng Bảo Trinh, Trần Miá»…n LÆ°Æ¡ng, Quách Diệu Minh, Phùng Hiểu Văn, Chu Kiện Quân, Tiêu Hùng, Tôn Quý Khanh, Lý Hải Sinh, DÆ° Má»™ Liên, Chiêu Thạch Văn, Lý Hồng Kiệt, Trần Trung Kiên, LÆ°u Quế PhÆ°Æ¡ng, Đàm Nhất Thanh, Mạch Tá»­ Vân, Đái Diệu Minh, ChÆ°Æ¡ng Chí Văn, Quách Trác Hoa, Chu Cảnh Huy, Quách Đức Tín, Chung Kiến Văn, Đái Thiểu Dân, Hồ Khải Quang, Thang Tuấn Minh, Diệp Vỹ, Hà Chí Tường, VÆ°Æ¡ng Thiểu Bình, Hoàng Bích Linh, PhÆ°Æ¡ng Kiệt, Hà Thân Vỹ, Ngụy Huệ Văn, Tằng Kiện Minh, Ngô Diệc Khiêm, Giang Huy, TrÆ°Æ¡ng Quốc Uy, Quan Hải Phong, Tằng Tuệ Vân, Lô VÄ©nh Khuông, Trần Vinh Tuấn, Tô Ân Từ, Liêu Lệ Lệ, Ngu Thiên Vỹ, Hoàng Tá»­ Vỹ, Hoàng Thiên Đạc, Hoàng Tá»­ Hành, Quan Trọng Minh, Hà Quốc Vinh, Hà Má»™ Kỳ, Phan Quan Lâm, DÆ°Æ¡ng TÄ©nh TÆ°, Ngụy Gia Nhạc, Hoàng Cẩm Hồng, Lâm Vịnh Đông, Lữ Phái Lâm, Tiêu Huy DÅ©ng, TÆ°Æ¡ng Thế Hào, Tống Tá»­ Doanh, Đinh Chủ Huệ, Hoàng Vỹlâm, Nhạc Phong, Thi Hoa Phong, Đặng Nhữ Siêu, Trác Lịch, Mã Quốc Minh, Chu Chí Bình, Hứa Minh Chí, Cam Tá»­ Chính, Cổ Minh Hoa, Cao Tuấn Văn, Thiệu Trác Nghiêu, TrÆ°Æ¡ng Hán Bân, Lê Bỉ Đắc, Nghiêm Văn Hiên, Xa Bảo La, Hồ Quýnh Long, Hạ Văn Kiệt, Triệu VÄ©nh Hồng, Trầm Khả Hân, Trần Đức Văn, Trần Thiểu Bang, Bành Quan Trung, Hoa Trung Nam, VÆ°Æ¡ng VỹlÆ°Æ¡ng, NgÆ° Đản Tá»­, VÆ°Æ¡ng Duy Đức, Lý Lâm Ân, Hoắc Kiện Bang, LÆ°Æ¡ng Chí XÆ°Æ¡ng, Hoàng Gia Nhạc, Hứa Văn Kiều, La Quân Tả, Diệp Chấn Thanh, Lý Khải Kiệt, Hoàng Văn Tiêu, DÆ°Æ¡ng Chứng Hoa, Trần Phượng Băng, Lăng Tá»­ Hiên, La Mãng, Tằng Thủ Minh, Hà Trọng Vỹ, Trịnh Thế Hào, Lâm Bá»™i Quân, Mạch Thiểu Hoa, Triệu Mẫn Thông, Hà Khỉ Vân, Tằng Vỹminh, Dịch Quyền Huy, Âu DÆ°Æ¡ng Quốc ChÆ°Æ¡ng, Từ Vinh, Lê Tú Anh, Quan Tinh, DÆ° Tá»­ Minh, Trần Địch Khắc, Gia Tuấn, LÆ°Æ¡ng Kiện Bình, Bồ Mính Lam, Hoàng Uẩn Nghiên, Tống Chi Linh, Hạ Trúc Hân, Trác Nhi, Ân Anh, NgÅ© Lạc Văn, DÆ°Æ¡ng Anh Vỹ, Lâm Ảnh Hồng, Đàm Quyền Huy, Tần Hoàng, Hoàng Tuấn Thân, Lăng Hán, Trần Sở Kiều, Trịnh Gia Sinh, Trần Niệm Quân, Trịnh Cẩm Liên, Trần Nguyệt NhÆ°, Đỗ Cảng, TrÆ°Æ¡ng Tuyết Cần, Trần Đan Đan, TrÆ°Æ¡ng Bối Thiến, Hứa Bích CÆ¡, Chung Chí Quang, Hà Mỹ Hảo, Tô Lệ Minh, Trần Muá»™i Muá»™i, Trần Chí Hùng, Chiêu Hạo Đông, Quảng Tá Huy, Phùng Khang Ninh, Hoàng Chấn Uy, La Thiên Trì, Trần Văn TÄ©nh, Trần Kiếm Hồng, TrÆ°Æ¡ng Hi Kiệt, TrÆ°Æ¡ng Trí Hiên, Trần Kỳ, Mạch Gia Luân, VÆ°Æ¡ng Chủ Huệ, Lâm Giai Dong, Trịnh Ngọc Kinh, Lăng Lá»… Văn, Ninh Tiến, Quách Tịnh, Chu Uyển Nghi, TrÆ°Æ¡ng Hiểu Lam, Joe Junior, Hàn Quân Đình, La Lan, Phùng Tố Ba, Lâm Kỳ Hân, Ngô Trác Hi, Anders Nelsson, Chu Khải San, DÆ°Æ¡ng Gia Nặc, TÆ°Æ¡ng Vinh Pháp, Thái Quốc Khánh, Lê Nặc Ý, Trần An Oánh, NgÅ© Tuệ San, Khâu Vạn Thành, Lý Tá»­ Kỳ, Triệu Ân Đông, Mã Tiểu Linh, Hoàng Phượng Quỳnh, Lâm Mỹ Na, Thái Tá»­ Kiện, Lâm Viá»…n Nghênh, VÆ°u Trình, Lê Minh Nặc, VÆ°Æ¡ng Quan Tru
Âm nhạc: Lý Tá»­ Hân
Nhạc phim: Giai đại hoan hỉ
Ca sĩ: Tiết Gia Yến


Gia Đình Vui Vẻ tựa gốc là Gia Đại Hoan Hỷ, là một phim thuộc thể loại hài sitcom theo phong cách Hồng Kông rất thành công về mặt tỷ suất. Phim được phát hành ở Việt Nam với tên Thâm Điền Công Chúa.

Nhà họ Kim ở trấn Trì Lá»±c Cá»™ng khá có tiếng tăm bởi Ä‘á»™ giàu có. Chủ nhân của Kim Gia là Du Niệm Từ, má»™t quả phụ mở quán mì kéo nổi tiếng cả trấn. Du Niệm Phú là em trai của Niệm Từ, hàng ngày ở tiệm kéo mì vá»›i bí quyết không tiết lá»™ cho bất kỳ ai. Kim Niên là con trai lá»›n, làm quan ở kinh thành nhÆ°ng do đắc tá»™i vá»›i công chúa nên bị giáng chức, về quê giữ má»™t chức quan nhỏ. Kim Nguyệt là con trai giữa, phụ trách tính toán ở tiệm nhÆ°ng rất ham chÆ¡i. Em dâu Vân Ảnh cÆ¡ tính tình hiền lành, Lâm Ngọc Lá»™ vợ lá»›n của Nguyệt tính tình chanh chua, Thạch Mỹ vợ nhỏ của Nguyệt tính thô lá»—, cô con út Kim Nhật không xem ai ra gì, suốt ngày ăn không ngồi rồi, Ä‘ua Ä‘òi, suốt ngày gây chuyện phiền phức. Cùng vá»›i những người dân trấn Trì Lá»±c Công, Kim gia gặp vô số tình huống hài hÆ°á»›c khó đỡ. Đến khi Kim Niên làm phò mã của công chúa Thâm Điền, nhà họ Kim dọn lên kinh thành sinh sống. Lúc này họ lại đụng Ä‘á»™ vá»›i những người trong hoàng tá»™c, và tìm cách đối phó vá»›i má»™t số người dân chuyển lên Ä‘ây.

Kim Gia

La Lạc Lâm  - Kim Hoa

Tiết Gia Yến  - Du Niệm Từ

Nguyá»…n Triệu Tường  - Du Niệm Phú

Lâm Y Kỳ - Vân Ảnh CÆ¡

Lâm Văn Long  - Kim Niên

Liêu Bích Nhi  - Thâm Điền Công Chúa

Tạ Thiên Hoa  - Kim Nguyệt

Triệu Học Nhi  - Lâm Ngọc Lá»™

Mai Tiểu Huệ  - Thạch Mỹ

Trần Ngạn Hành  - Kim Nhật

Đặng Triệu Tôn  - Cao NhÄ© Khang

Phó Sở Hủy  - Xuân Mai

Chung Hiểu Oánh  - Tiểu Thúy

Lý Minh Lệ  - Tiểu Hồng

LÆ°Æ¡ng Huy Tông  - A Lá»™c

Lục Hanh Minh  - A Phúc

 

Thạch Gia

Nhan Quốc LÆ°Æ¡ng  - Thạch Đại Xuyên

Mã Hải Luân  - Trần Kiều

Mai Tiểu Huệ  - Thạch Mỹ

Hồng Thiên Minh  - Thạch BÆ°u

Diêu Nhạc Di  - Thạch Đễ

 

Hoàng Cung

LÆ°u Đan  - Minh Hiến Tông

Tiết Gia Yến  - Hoàng Hậu

Uyển Quỳnh Đan  - Sa Sa Quận Chủ

Xa Uyển Uyển  - Vạn Kỳ Anh

Thiệu Mỹ Kỳ  - Bảo Linh Cầu

Liêu Bích Nhi  - Thâm Điền Công Chủ

Đặng Triệu Tôn  - Cao NhÄ© Khang

Lý Quốc Lân  - Vạn Giác Kỳ

LÆ°u Khải Uy  - Nguyá»…n Kình Đan

La Hạo Giai  - Lăng Linh Phát

Liêu Khải Trí  - Bố Lá»— Đồ

Mã Đề Lá»™  - Bách Hợp

Vu DÆ°Æ¡ng  - Quốc SÆ°

Trần Linh Lỵ  - Hồng Miên

Trần TÆ° Tề  - Mẫu Đan

VÆ°u Trình  - Hải Đường

Sầm Bảo Nhi  - Quế Chi

Hạ Bình  - Hạ Huệ

Lâm Bá»™i Quân  - Thu Cúc

Trần Thụy Hoa  - Lê Hoa

Lê Bỉ Đắc  - Sá»­ Mãn Đường

TrÆ°Æ¡ng Anh Tài  - LÆ°u Nhất Thủ

Vi Gia Hùng  - Mã Cần

Đàm Nhất Thanh  - Chung Trá»±c

Lăng Lá»… Văn  - Lão Nhi Kiên

Lê Minh Nặc  - Từ An

DÆ°Æ¡ng Chứng Hoa  - Mã LÆ°Æ¡ng

VÆ°Æ¡ng Quan Trung  - NgÆ°u Bỉnh

Triệu VÄ©nh Hồng  - VÆ°Æ¡ng Phát

 

Các diá»…n viên khác

Tiêu Lượng  - Bán Nhật Tiên

Hàn Mã Lợi  - Hỏa Viêm Viêm

Lữ San  - Hỏa Lạt Lạt

Lê Tiểu Điền  - VÅ© Kỳ Lân

Chu Má»… Má»…  - Hắc Trân Châu

Uông Lâm  - Lâm Ngọc Phân

Đàm Tiểu Hoàn  - Cung Hân Tố

Trần SÆ¡n Thông  - Uông Môn HÆ°ng

LÆ°Æ¡ng Bảo Trinh  - Lâm Bạch Thái

Trần Miá»…n LÆ°Æ¡ng  - Tiá»…n Vô Khuyết

Quách Diệu Minh  - Tịnh Bảo

Phùng Hiểu Văn  - Đan Phượng

Chu Kiện Quân  - A Vượng

Tiêu Hùng  - Tài Thúc

Tôn Quý Khanh  - Vinh Bá

Lý Hải Sinh  - Bằng Ca

DÆ° Má»™ Liên  - VÆ°Æ¡ng Đại Mụ

Chiêu Thạch Văn  - Mã Hổ

Lý Hồng Kiệt  - Xà Tùng

Trần Trung Kiên

Lưu Quế Phương

Đàm Nhất Thanh

Mạch Tá»­ Vân

Đái Diệu Minh

ChÆ°Æ¡ng Chí Văn

Quách Trác Hoa

Chu Cảnh Huy

Quách Đức Tín

Chung Kiến Văn

Đái Thiểu Dân

Hồ Khải Quang

Thang Tuấn Minh

Diệp Vỹ

Hà Chí Tường

VÆ°Æ¡ng Thiểu Bình

Hoàng Bích Linh

Phương Kiệt

Hà Thân Vỹ

Ngụy Huệ Văn

Tằng Kiện Minh

Ngô Diệc Khiêm

Giang Huy

Trương Quốc Uy

Quan Hải Phong

Tằng Tuệ Vân

Lô VÄ©nh Khuông

Trần Vinh Tuấn

Tô Ân Từ

Liêu Lệ Lệ

Ngu Thiên Vỹ

Hoàng Tá»­ Vỹ

Hoàng Thiên Đạc

Hoàng Tá»­ Hành

Quan Trọng Minh

Hà Quốc Vinh

Hà Má»™ Kỳ

Phan Quan Lâm

DÆ°Æ¡ng TÄ©nh TÆ°

Ngụy Gia Nhạc

Hoàng Cẩm Hồng

Lâm Vịnh Đông

Lữ Phái Lâm

Tiêu Huy DÅ©ng

TÆ°Æ¡ng Thế Hào

Tống Tử Doanh

Đinh Chủ Huệ

Hoàng Vỹlâm

Nhạc Phong

Thi Hoa Phong

Đặng Nhữ Siêu

Trác Lịch

Mã Quốc Minh

Chu Chí Bình

Hứa Minh Chí

Cam Tá»­ Chính

Cổ Minh Hoa

Cao Tuấn Văn

Thiệu Trác Nghiêu

TrÆ°Æ¡ng Hán Bân

Lê Bỉ Đắc

Nghiêm Văn Hiên

Xa Bảo La

Hồ Quýnh Long

Hạ Văn Kiệt

Triệu Vĩnh Hồng

Trầm Khả Hân

Trần Đức Văn

Trần Thiểu Bang

Bành Quan Trung

Hoa Trung Nam

Vương Vỹlương

Ngư Đản Tử

Vương Duy Đức

Lý Lâm Ân

Hoắc Kiện Bang

LÆ°Æ¡ng Chí XÆ°Æ¡ng

Hoàng Gia Nhạc

Hứa Văn Kiều

La Quân Tả

Diệp Chấn Thanh

Lý Khải Kiệt

Hoàng Văn Tiêu

Dương Chứng Hoa

Trần Phượng Băng

Lăng Tá»­ Hiên

La Mãng

Tằng Thủ Minh

Hà Trọng Vỹ

Trịnh Thế Hào

Lâm Bá»™i Quân

Mạch Thiểu Hoa

Triệu Mẫn Thông

Hà Khỉ Vân

Tằng Vỹminh

Dịch Quyền Huy

Âu DÆ°Æ¡ng Quốc ChÆ°Æ¡ng

Từ Vinh

Lê Tú Anh

Quan Tinh

DÆ° Tá»­ Minh

Trần Địch Khắc

Gia Tuấn

LÆ°Æ¡ng Kiện Bình

Bồ Mính Lam

Hoàng Uẩn Nghiên

Tống Chi Linh

Hạ Trúc Hân

Trác Nhi

Ân Anh

Ngũ Lạc Văn

Dương Anh Vỹ

Lâm Ảnh Hồng

Đàm Quyền Huy

Tần Hoàng

Hoàng Tuấn Thân

Lăng Hán

Trần Sở Kiều

Trịnh Gia Sinh

Trần Niệm Quân

Trịnh Cẩm Liên

Trần Nguyệt Như

Đỗ Cảng

Trương Tuyết Cần

Trần Đan Đan

Trương Bối Thiến

Hứa Bích CÆ¡

Chung Chí Quang

Hà Mỹ Hảo

Tô Lệ Minh

Trần Muội Muội

Trần Chí Hùng

Chiêu Hạo Đông

Quảng Tá Huy

Phùng Khang Ninh

Hoàng Chấn Uy

La Thiên Trì

Trần Văn Tĩnh

Trần Kiếm Hồng

Trương Hi Kiệt

TrÆ°Æ¡ng Trí Hiên

Trần Kỳ

Mạch Gia Luân

Vương Chủ Huệ

Lâm Giai Dong

Trịnh Ngọc Kinh

Lăng Lễ Văn

Ninh Tiến

Quách Tịnh

Chu Uyển Nghi

Trương Hiểu Lam

Joe Junior

Hàn Quân Đình

La Lan

Phùng Tố Ba

Lâm Kỳ Hân

Ngô Trác Hi

Anders Nelsson

Chu Khải San

Dương Gia Nặc

TÆ°Æ¡ng Vinh Pháp

Thái Quốc Khánh

Lê Nặc Ý

Trần An Oánh

Ngũ Tuệ San

Khâu Vạn Thành

Lý Tá»­ Kỳ

Triệu Ân Đông

Mã Tiểu Linh

Hoàng Phượng Quỳnh

Lâm Mỹ Na

Thái Tá»­ Kiện

Lâm Viá»…n Nghênh

VÆ°u Trình

Lê Minh Nặc

VÆ°Æ¡ng Quan Trung