Phim truyền hình Tân Tam Quốc

Tân Tam Quốc

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 5038
Tân Tam Quốc
Tựa đề gốc: 三国 / Three Kingdoms / Romance of the Three Kingdoms
Thể loại: Phim Lịch Sử - Taiga
Quốc gia: Phim Trung Quốc
Năm phát hành: 2010     Độ dài: 95 tập x 45 phút
Thời gian: 02/05/2010
Hãng sản xuất / phát hành: Trung tâm chế tác điện ảnh thuộc đại học điện môi Trung Quốc
Nhà sản xuất: Dương Hiểu Minh
Biên kịch: Chu Tô Tiến
Đạo diễn: Cao Hy Hy
Diễn viên: Vu Hòa Vỹ, Trần Kiến Bân, Lục Nghị, Hà Nhuận Đông, Sa Dật, Nhiếp Viễn, Trần Hảo, Lâm Tâm Như, Triệu Kha, Huỳnh Duy Đức, Trương Bác, Nghê Đại Hồng, Vu Vinh Quang, Khang Khải, Hoắc Thanh, Vương Tân Quân, Thiệu Phong, Sa Dật, Lý Y Hiểu, Lưu Cạnh Sức, Triệu Kha Sức, Vu Tân, Lý Kiến Tân, Lữ Hiểu Hòa, La Tấn, Tào Hy Văn, Đỗ Húc Đông, Trần Dịch Lâm, Đặng Lập Dân, Phạm Vũ Lâm, Vương Kim Tâm, Trường Thành, Trình Tương Ngân, Tương Xương Nghĩa, Lý Kế Xuân, Hứa Văn Nghiễm, Trịnh Thiên Dung, Tôn Hồng Đào, Hứa Mao Mao, Dương Quang, Trương Tân Hoa, Diêm Phái, Tôn Vạn Thanh, Chung Minh Hòa, Trần Uy, Điền Tường, Hạ Thiên, Hiệp Bằng, Phạm Cận Luân, Sài Tiến, Ngụy Trí, Vương Hạc Minh, Ngô Tự Thiên, Trịnh Sĩ Minh, Dương Thụy, Tống Lai Vân, Trương Quân, Thương Ức Sa, Đường Tỉ Đệ, Tào Nghị, Thân Tiệp, Hạ Tiểu Long, Lưu Khôi, Đinh Kiện, Lưu Quân, Hầu Kiệt, Diêu Cương, Lí Đại Khánh, Khang Quần Trí, Bạch Ngọc, Quách Đào, Lý Phong, Lý Mộng Thành, Lý Kỳ Long, Kim Nghị, Thượng Duyệt, Hồ Xuân Dũng, Dương Đức Dân, An Trạch Bành Vũ, Vương Địch, Lưu Tử Kiều, Trương Hỷ Tiền, Đàm Kiến Xương, Ngô Khắc Cương, Triệu Tấn, Hạ Thiêm, Lưu Bỉnh Ngọc, Tôn Hải, Diêu Cương, Triệu Đại Thành, Lưu Quốc Quang, Lý Hoa, Tào Quốc Tân, Vạn Chính, Lý Mộc Qua, Tần Phạm Tường, Phiền Doanh
Âm nhạc: Triệu Quý Bình
Nhạc phim: Hoàn Ngã Nhất Cá Thái Bình Thiên Hạ, Thiên Địa Mãng Thương Thương, Anh Hùng Vãn Lai Thiên Địa Gian
Ca sĩ: Liệu Xương Vĩnh, Thang Xán, Đàm Tinh


Tân Tam Quốc được sản xuất trong giai đoạn 2008-2009, chính thức phát hành năm 2010 nên còn được gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010.

Tân Tam Quốc là chế tác lớn dựa trên nguyên tác Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, dài 95 tập, quy tụ 1 dàn diễn viên toàn ngôi sao, chia nhau đất diễn, mỗi người chỉ góp 1 vai trò quan trọng trong cuộc chiến lịch sử nổi tiếng này. Đối với các diễn viên, đây là một vinh dự khi góp mặt trong phim. Còn với khán giả, chính nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp nổi tiếng mà bộ phim lịch sử bi hùng này cũng trở nên lãng mạn hơn.

 

Diễn viên

Vu Hòa Vỹ - Lưu Bị

Trần Kiến Bân - Tào Tháo

Lục Nghị - Gia Cát Lượng

Hà Nhuận Đông - Lữ Bố

Sa Dật - Tôn Sách

Nhiếp Viễn - Triệu Vân

Trần Hảo - Điêu Thuyền

Lâm Tâm Như - Tôn Thượng Hương

Triệu Kha - Tiểu Kiều

Huỳnh Duy Đức - Chu Du

Trương Bác - Tôn Quyền

Nghê Đại Hồng - Tư Mã Ý

Vu Vinh Quang - Quan Vũ

Khang Khải - Trương Phi

Hoắc Thanh - Lỗ Túc

Vương Tân Quân - Ngụy Diên

Thiệu Phong - Lục Tốn

Sa Dật - Tôn Sách

Lý Y Hiểu - Tĩnh Xu

Lưu Cạnh Sức - Đại Kiều

Triệu Kha Sức - Tiểu Kiều

Vu Tân - Tào Phi

Lý Kiến Tân - Tuân Úc

Lữ Hiểu Hòa - Đổng Trác

La Tấn - Hán Hiến Đế

Tào Hy Văn - Thái Phu Nhân

Đỗ Húc Đông - Bàng Thống

Trần Dịch Lâm - Mã Siêu

Đặng Lập Dân - Lý Nghiêm

Phạm Vũ Lâm - Tôn Kiên

Vương Kim Tâm - Quách Gia

Trường Thành - Lữ Mông

Trình Tương Ngân - Trương Liêu

Tương Xương Nghĩa - Trình Dục

Lý Kế Xuân - Tào Thực

Hứa Văn Nghiễm - Viên Thiệu

Trịnh Thiên Dung - Vương Doãn

Tôn Hồng Đào - Trần Cung

Hứa Mao Mao - Hứa Du

Dương Quang - Tào Nhân

Trương Tân Hoa - Pháp Chính

Diêm Phái - Viên Thuật

Tôn Vạn Thanh - Hoàng Quyền

Chung Minh Hòa - Trình Phổ

Trần Uy - Từ Hoảng

Điền Tường - Bàng Đức

Hạ Thiên - Mã Đại

Hiệp Bằng - Khương Duy

Phạm Cận Luân - Quan Bình

Sài Tiến - Trương Bao

Ngụy Trí - Quan Hưng

Vương Hạc Minh - Lưu Thiện

Ngô Tự Thiên - Mã Lương

Trịnh Sĩ Minh - Mã Tốc

Dương Thụy - Tôn Càn

Tống Lai Vân - Hoàng Trung

Trương Quân - Lý Phong

Thương Ức Sa - Mi Phu Nhân

Đường Tỉ Đệ - Cam Phu Nhân

Tào Nghị - Gia Cát Cẩn

Thân Tiệp - Trương Chiêu

Hạ Tiểu Long - Cam Ninh

Lưu Khôi - Hoàng Cái

Đinh Kiện - Lăng Thống

Lưu Quân - Hàn Đương

Hầu Kiệt - Chu Thái

Diêu Cương vai Từ Thứ 

Lí Đại Khánh vai Tào Hồng 

Khang Quần Trí vai Ngô quốc thái 

Bạch Ngọc vai Biện Thị 

Quách Đào vai Hứa Chử 

Lý Phong vai Tào Chương 

Lý Mộng Thành - Hạ Hầu Đôn

Lý Kỳ Long - Hạ Hầu Uyên

Kim Nghị - Dương Tu

Thượng Duyệt - Trần Khuê

Hồ Xuân Dũng - Hạ Hầu Bá

Dương Đức Dân - Tào Duệ

An Trạch Bành Vũ - Tào Trùng

Vương Địch - Quách Thái Hậu

Lưu Tử Kiều - Tào Hoàng Hậu

Trương Hỷ Tiền - Hoa Lâm

Đàm Kiến Xương - Trương Hợp

Ngô Khắc Cương - Vu Cấm

Triệu Tấn - Tào Chân

Hạ Thiêm - Tào Sảng

Lưu Bỉnh Ngọc - Vương Lãng

Tôn Hải - Trần Quần

Diêu Cương - Từ Thứ

Triệu Đại Thành - Tư Mã Sư

Lưu Quốc Quang - Tư Mã Chiêu

Lý Hoa - Chung Diêu

Tào Quốc Tân - Lý Điển

Vạn Chính - Nhạc Tiến

Lý Mộc Qua - Tương Kiền

Tần Phạm Tường - Hác Chiêu

Phiền Doanh - Lưu Kỳ