Phim truyền hình Đời Sống Chợ Đêm

Đời Sống Chợ Đêm

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 28613
Đời Sống Chợ Đêm
Tựa đề gốc: 夜市人生 / Night Market Life
Thể loại: Phim Tình Cảm - Lãng Mạn
Quốc gia: Phim Đài Loan
Năm phát hành: 2009     Độ dài: 410 tập x 60 phút
Thời gian: Từ 22/12/2009 đến 19/07/2011
Hãng sản xuất / phát hành: Formosa TV
Nhà sản xuất: Ngô Gia Long, Lai Uyển Dung, Thái Khiêm Quân
Biên kịch: Từ Huệ Cầm, Lý Trung Hà, Hoàng Phẩm Tuyên Đẳng
Đạo diễn: Lý Diệp Phong, Lý Huân Nam, VÆ°Æ¡ng Vy
Diễn viên: Tiêu Đại Lục, TrÆ°Æ¡ng Quỳnh TÆ°, VÆ°Æ¡ng Thức Hiền, PhÆ°Æ¡ng Hinh, Sở Huyên, Nghê Tề Dân, Liêu Gia Nghi, Hoàng Tá»± VÅ©, Bành Kháp Kháp, Cao Hân Hân, VÆ°Æ¡ng Xán, Tằng An Kì, Lôi Hồng, Trịnh Trọng Nhân, Trần VÅ© Phong, Nhạc Hồng, Lý Chính DÄ©nh, Bạch Gia Khi, TrÆ°Æ¡ng Thần Quang, Trần Mỹ Phượng, Diệp Gia DÆ°, Thiết Xỉ, Trịnh Húc CÆ°Æ¡ng, Thái Văn Tinh, Trần Bác Chính, Trần Di Gia, Thạch anh, LÆ°u Tú Văn, Cao VÅ© Trân, Kha Thúc Nguyên, Đức Hinh, Thôi Hạo Nhiên, Tiêu Huệ, Cốc Âm, Giang Tổ Bình, Đường Trăn, Bành Tường Lân, Thẩm Thế Bằng, VÆ°Æ¡ng Đồng, TrÆ°Æ¡ng Cầm, Giang Tuấn Hàn, TrÆ°Æ¡ng Tâm du, Lâm Nhi PhÆ°Æ¡ng, Tiêu Huệ, Hà Hào Kiệt, La Xảo Luân, Đường MÄ© Vân, Hầu Di Quân, Lý HÆ°ng Văn, Diệp Hoan, VÆ°Æ¡ng Kiến Phục, Ngô Viêm Đống, Tống Di PhÆ°Æ¡ng, Từ Hành, Mai PhÆ°Æ¡ng, Khang Đình
Nhạc phim: Dạ thị nhân sinh
Ca sĩ: Ông Lập Hữu


Đời Sống Chợ Đêm là một trong những phim truyền hình dài hơi của Đài Loan do Dân Thị và Truyền Bá Sự Nghiệp Ánh Họa hợp tác sản xuất.

Đời Sống Chợ Đêm dàn trải từ khi những người bạn Hữu Chí, Hữu Tuệ, Đại Phong, NhÆ° Ý, Lai Phát, Hiểu Tuyên hãy còn là những đứa trẻ cho đến khi họ trưởng thành, từng bÆ°á»›c dấng thân vào thÆ°Æ¡ng trường khốc liệt. Tiền tài, tham vọng Ä‘ã đẩy những người từng là bạn thân, cÅ©ng có khi là người yêu rời xa nhau. 

Diá»…n viên

Gia Ä‘ình họ Lý :

Tiêu Đại Lục: Lý Khánh Tường
TrÆ°Æ¡ng Quỳnh TÆ°: Hà Na Na
VÆ°Æ¡ng Thức Hiền: Lý Hữu Chí
PhÆ°Æ¡ng Hinh: Lý Hữu Tuệ
Sở Huyên: Lý Hiểu Huyên

Gia Ä‘ình họ Diệp:

Nghê Tề Dân: Diệp Hán LÆ°Æ¡ng
Liêu Gia Nghi: Diệp NhÆ° Ý
Hoàng Tá»± VÅ©: Diệp Phẩm An

Gia Ä‘ình họ Hứa :

Bành Kháp Kháp: Hứa Bính Đinh
Cao Hân Hân: Hoàng Cẩm Tú
VÆ°Æ¡ng Xán: Hứa Lai Phát
Tằng An Kì: Chu Tú Tú

Gia Ä‘ình họ Kim:

Lôi Hồng: Kim CÆ° Phúc
Trịnh Trọng Nhân: Bà PhÆ°Æ¡ng
Trần VÅ© Phong: Kim Tổ Ân
Nhạc Hồng: Trịnh Lệ Lệ
Lý Chính DÄ©nh: Kim Đại Phong
Bạch Gia Khi: Đinh Bá»™i Kì

Gia Ä‘ình họ Giang:

Trương Thần Quang: Giang Nhất Quan
Trần Mỹ Phượng: Thái Nguyệt Hà
Diệp Gia DÆ°: Giang Nhất Phàm
Thiết Xỉ: Bạch mục
Trịnh Húc CÆ°Æ¡ng: Hắc nhân
Thái Văn Tinh: Hắc báo

Gia Ä‘ình họ Ngô:

Trần Bác Chính: Ngô A Khánh
Trần Di Gia: Ngô Di Gia

Gia Ä‘ình họ DÆ°Æ¡ng:

Thạch anh: DÆ°Æ¡ng Tông Hoa
LÆ°u Tú Văn: TrÆ°Æ¡ng Thải Yến
Cao VÅ© Trân: DÆ°Æ¡ng Ái Mi
Kha Thúc Nguyên: DÆ°Æ¡ng Hạo Thiên
Đức Hinh: Hà Thần Chân
Thôi Hạo Nhiên: TrÆ°Æ¡ng Thiên Khải
Tiêu Huệ: Tiêu Huệ Ngọc

Gia Ä‘ình họ Phan:

Cốc Âm: Phan Thiên Huệ
Giang Tổ Bình: Phan Khả Hân
Đường Trăn: Phan Gia Hân

Gia Ä‘ình họ Trần :

Bành Tường Lân: Trần Hòa Khiêm
Thẩm Thế Bằng: Trần Chí Cường
Vương Đồng: Trần Thuần Thuần

Gia đinh họ Giang (2) :

TrÆ°Æ¡ng Cầm: Hoàng Kim Tú
Giang Tuấn Hàn: Giang Văn Trung
TrÆ°Æ¡ng Tâm du: Giang Tiểu Yến

Gia Ä‘ình họ Lý (2):

Lâm Nhi PhÆ°Æ¡ng: Lý Mậu Sinh
Tiêu Huệ: Tiêu Huệ Ngọc
Hà Hào Kiệt: Lý Duy Luân
La Xảo Luân: Triệu Hiểu Nhu

Gia Ä‘ình họ Trịnh :

Đường MÄ© Vân: Trịnh MÄ© Hoa
Hầu Di Quân: Trịnh Khả Di

Gia Ä‘ình Diệp thế Hào

Lý HÆ°ng Văn: Diệp Thế Hào
Diệp Hoan: Lại Ngọc Hoa

Gia Ä‘ình họ VÆ°Æ¡ng:

VÆ°Æ¡ng Kiến Phục: VÆ°Æ¡ng Kiến Thành
Ngô Viêm Đống: VÆ°Æ¡ng Quốc Đồng
Tống Di PhÆ°Æ¡ng: Lâm Thục Trân

Gia Ä‘ình họ Hồng:

Từ Hành: Sanh ca
Mai Phương: Bảo Kim
Khang Đình: Bao Triệu