Phim truyền hình Thần Điêu Đại Hiệp 2006

Thần Điêu Đại Hiệp 2006

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 4306
Thần Điêu Đại Hiệp 2006
Tựa đề gốc: 神鵰俠侶 / Shen Diao Xia Lu / Return of the Condor Heroes / The Divine Condor and his Companion / The Condor and the Lovers / The Saviour of the Soul
Thể loại: Phim Tình Cảm - Lãng Mạn, Phim Võ Thuật, Phim Lịch Sử - Taiga
Quốc gia: Phim Trung Quốc
Năm phát hành: 2006     Độ dài: 41 tập x 45 phút
Thời gian: 17/03/2006
Hãng sản xuất / phát hành: CCTV
Nhà sản xuất: Trương Kỷ Trung, Mã Trung Tuấn, Bồ Thụ Lâm, Trì Thần Hy, Thiết Phật
Biên kịch: Quan Triển Bác
Nguyên tác: Kim Dung
Đạo diễn: Trương Kỷ Trung
Diễn viên: Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi, Chu Hạo Đông, Vương Giai Di, Cát Thi Mẫn, Địch Nãi Xã, Vu Thừa Huệ, Vương Lạc Dũng, Khổng Lâm, Mã Kiệt Lâm, Trần Tử Hàm, Vương Ninh, Triệu Cẩm Đào, Dương Mịch, Tiền Bác, Lý Ái Cầm, Tiểu Đinh Đang, Trần An Ni, Trần Á Luân, Diệp Kỳ Lạc, Vương Gia, Hoàng Tiểu Lôi, Hắc Tử, Vu Đình, Lý Minh Khải, Mạnh Quảng Mĩ, Triệu Đan Đan, Dương Nhụy, Quách Quân, Triệu Lượng, Lý Quân, Tôn Hiểu Yến, Lưu Phi Trung, Trần Kế Minh, Tô Mậu, Cao Minh Khố, Lưu Nãi Nghệ, Trình Hạo Phong, Lý Viễn, Mạnh Hồng Cương, Chu Trọng, Điền Trọng, Vương Lệ Chu, Hồ Chí Dũng, Trương Kỉ Trung, Triệu Hồng Phi, Nhiêu Mẫn, Tôn Lý Hoa, Chung Trấn Đào, Phó Miểu, Lý Minh, Vương Cửu Thắng, Uông Trì, Đại Lực, Trương Hành Bình, Lưu Quân, Cam Dũng, Vương Phi Bưu, Chu Lỗi, Vương Vệ Quốc, Mã Tử Tuấn, Lã Sĩ Cương, Lương Lệ, Mục Lập Tân, Lý Trung Hoa, Viên Uyển, Lưu Khôi, Ba Âm, Cao Hổ, Chu Cương, Trương Chấn Dũng, Dương Quang, Tu Cách, Trương Thân, Lý Hổ, Nhâm Vũ, Yên Bác Nhã, Đồng Kiến Cương, Ngụy Bính Hoa, Nhâm Mậu Thành, Trương Kim, Đào Cát Tân, Vương Tú Cường, Vương Duy Trinh, Ngũ Tùng, Dương Kiến, Hứa Kính Nghĩa, Thích Kỳ, Cao Chiếu, Phùng Tùng Tùng, Diệp Thiến, Triệu Kỳ, Đường Khải Vinh, Tào Chấn Vũ, Lý Kiến Xương, Tiêu Trường Đạo
Nhạc phim: Thiên hạ vô song, Giang hồ tiếu
Ca sĩ: Trương Tịnh Dĩnh, Chu Hoa Kiện, Trương Kỉ Trung, Hùynh Hiểu Minh, Hồ Quân, Tiểu Trùng


Thần Điêu Đại Hiệp 2006 là phim do Trung Quốc chuyển thể, đạo diễn Trương Kỷ Trung. Phim được đánh giá là bản dựng hoành tráng nhất.

Thần Điêu Đại Hiệp 2006 là bản dựng của Trung Quốc, đầu tư về ngoại cảnh và phục trang, còn nội dung không khác mấy so với nguyên tác. Phim tăng sự lãng mạn trong những cảnh quay thần tiên giữa Tiểu Long Nữ và Dương Quá - về tình thầy trò bị cả giang hồ phản đối của họ. Phim được mua bản quyền ở một số nước Châu Á, trong đó tại Hồng Kông, TVB đã lồng tiếng lại, có cả ca khúc mới là Tình nghĩa lưỡng tâm kiên do Lưu Đức Hoa trình bày.

Diễn viên

Diễn viên chính

    Huỳnh Hiểu Minh: Dương Quá
    Lưu Diệc Phi: Tiểu Long Nữ

Giang Nam Lục gia trang

    Chu Hạo Đông: Lục Lập Đỉnh
    Vương Giai Di: Trình Anh (nhỏ)
    Cát Thi Mẫn: Lục Vô Song (nhỏ)
    Địch Nãi Xã: Âu Dương Phong

Đào Hoa đảo

    Vu Thừa Huệ: Hoàng Dược Sư
    Vương Lạc Dũng: Quách Tĩnh
    Khổng Lâm: Hoàng Dung
    Mã Kiệt Lâm: Kha Trấn Ác
    Trần Tử Hàm: Quách Phù
    Vương Ninh: Võ Đôn Nhu
    Triệu Cẩm Đào: Võ Tu Văn
    Dương Mịch: Quách Tương
    Tiền Bác: Quách Phá Lỗ
    Lý Ái Cầm: Tiểu bổng đầu
    Tiểu Đinh Đang: Dương Quá (nhỏ)
    Trần An Ni: Quách Phù (nhỏ)
    Trần Á Luân: Võ Đôn Nhu (nhỏ)
    Diệp Kỳ Lạc: Võ Tu Văn (nhỏ)

Đệ tử Đông tà

    Vương Gia: Trình Anh
    Hoàng Tiểu Lôi: Khúc cô (cô Ngốc)
    Hắc Tử: Phùng Mặc Phong

Cổ Mộ phái

    Vu Đình: Lâm Triều Anh
    Lý Minh Khải: Tôn bà bà
    Mạnh Quảng Mĩ: Lý Mạc Sầu
    Triệu Đan Đan: Hồng Lăng Ba
    Dương Nhụy: Lục Vô Song

Toàn Chân giáo

    Quách Quân: Vương Trùng Dương
    Triệu Lượng: Chu Bá Thông
    Lý Quân: Mã Ngọc
    Tôn Hiểu Yến: Tôn Bất Nhị
    Lưu Phi Trung: Hách Đại Thông
    Trần Kế Minh: Khưu Xứ Cơ
    Tô Mậu: Vương Xứ Nhất
    Cao Minh Khố: Lưu Xứ Huyền
    Lưu Nãi Nghệ: Triệu Chí Kính
    Trình Hạo Phong: Chân Chí Bính (bản cũ là Doãn Chí Bình)
    Lý Viễn: Lý Chí Thường
    Mạnh Hồng Cương: Vương Chí Thản
    Chu Trọng: Thân Chí Phàm
    Điền Trọng: Lộc Thanh Đốc
    Vương Lệ Chu: Cơ Thanh Hư
    Hồ Chí Dũng: Bì Thanh Huyền

Đại Liêu

    Trương Kỉ Trung: Gia Luật Sở Tài
    Triệu Hồng Phi: Gia Luật Tề
    Nhiêu Mẫn: Gia Luật Yến
    Tôn Lý Hoa: Hoàn Nhan Bình

Tuyệt Tình cốc

    Chung Trấn Đào: Công Tôn Chỉ
    Phó Miểu: Công Tôn Lục Ngạc
    Lý Minh: Cầu Thiên Xích

Đại Thắng quan Lục gia trang

    Vương Cửu Thắng: Lục Quán Anh
    Uông Trì: Trình Dao Gia

Cái Bang

    Đại Lực: Hồng Thất Công
    Trương Hành Bình: Lỗ Hữu Cước
    Lưu Quân: Vương Thập Tam
    Cam Dũng: Trần khất cái
    Vương Phi Bưu: Hàn khất cái
    Chu Lỗi: Hà Sư Ngã

Đại Lý

    Vương Vệ Quốc: Nhất Đăng đại sư
    Mã Tử Tuấn: Cao tăng Thiên Trúc
    Lã Sĩ Cương: Từ Ân
    Lương Lệ: Anh Cô
    Mục Lập Tân: Chu Tử Liễu
    Lý Trung Hoa: Võ Tam Thông

Mông Cổ

    Viên Uyển: Hốt Tất Liệt
    Lưu Khôi: Mông Kha
    Ba Âm: Kim Luân quốc sư
    Cao Hổ: Hoắc Đô
    Chu Cương: Đạt Nhĩ Ba
    Trương Chấn Dũng: Ni Ma Tinh
    Dương Quang: Tiêu Tương Tử
    Tu Cách: Doãn Khắc Tây
    Trương Thân: Mã Quang Tá

Thành Tương Dương

    Lý Hổ: Lã Văn Đức
    Nhâm Vũ: Bách Thảo Tiên
    Yên Bác Nhã: Thánh Nhân Sư Thái
    Đồng Kiến Cương: Nhân Trù Tử
    Ngụy Bính Hoa: Thanh Linh Tử
    Nhâm Mậu Thành: Đại hán mặt đen
    Trương Kim: Lam Thiên Hòa
    Đào Cát Tân, Vương Tú Cường, Vương Duy Trinh, Ngũ Tùng, Dương Kiến: Năm huynh đệ họ Sử
    Hứa Kính Nghĩa, Thích Kỳ, Cao Chiếu, Phùng Tùng Tùng, Diệp Thiến, Triệu Kỳ: Tây Sơn nhất khuất quỷ

Khác

    Đường Khải Vinh: Sa Thông Thiên
    Tào Chấn Vũ: Hầu Thông Hải
    Lý Kiến Xương: Bành Liên Hổ
    Tiêu Trường Đạo: Linh Trí thượng nhân