Phim truyền hình Bao La Vùng Trời 2

Bao La Vùng Trời 2

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 5918
Bao La Vùng Trời 2
Tựa đề gốc: 衝上雲霄II / Triumph In The Skies II
Quốc gia: Phim Việt Nam
Năm phát hành: 2013     Độ dài: 43 tập x 45 phút
Thời gian: 15.07.2013
Hãng sản xuất / phát hành: TVB
Nhà sản xuất: LÆ°Æ¡ng Gia Thụ
Biên kịch: La Bá»™i Thanh, Hoàng Bỉnh Di, Lê Thiến Nghi, Đàm Kiếm VÄ©, Hà TÄ©nh Di, TrÆ°Æ¡ng Tiểu PhÆ°Æ¡ng, LÆ°Æ¡ng Kiện Bang, Ôn Cam Phong, DÆ° Gia Tuệ, Mạc Chí Giai
Đạo diễn: Trần Duy Quán, Chung Quốc Cường, Hoàng Hạo Huy, Quản Quốc VÄ©, Diêu Thiên Đường, Diệp Trấn Huy
Diễn viên: Ngô Trấn VÅ©, TrÆ°Æ¡ng Trí Lâm, Trần Pháp Lai, Hồ Hạnh Nhi, Ngô Trác Hy, Mã Quốc Minh, Hồ Định Hân, La Trọng Khiêm, LÆ°Æ¡ng Tịnh Kỳ, Hồ Định Hân, La Trọng Khiêm, Giang Mỹ Nghi, Chu Thần Lệ, Phó Gia Lợi, Đặng Tá»­ Phong, Đơn Lập Văn, Châu Chí Văn, Địch Uy Liêm, Trần Sảnh DÆ°Æ¡ng, Sầm Lệ HÆ°Æ¡ng, LÆ°u Lợi, Tôn Tuệ Tuyết, Tạ Trác Ngôn, DÆ°Æ¡ng Triều Khải, Bố Vỹ Kiệt, Quan Hạo DÆ°Æ¡ng, Ôn Gia Vỹ, Diêu Hạo Chính, Huỳnh Trường HÆ°ng, Tăng Thủ Minh, Trịnh Kiện Lạc, Đặng Anh Mẫn, Lý Tấn Cường, LÆ°Æ¡ng Gia Vịnh, Lá»— Chấn Thuận, TrÆ°Æ¡ng Tú Văn, Trịnh Tuấn Hoằng, Hạ Trúc Hân, VÆ°Æ¡ng Trí Địch, Trần Sảng, Má»… Tuyết, TrÆ°Æ¡ng Quốc Cường, Trần Mẫn Chi, Lâm Vỹ, Thái Nhất Liệt, Nguyá»…n Tiểu Nghi, Thang Doanh Doanh, Đường Muá»™i, Huỳnh Gia Lạc, Chu Tuyền, Đỗ Yến Ca, Hồ Bồi Uý, Trần Quốc Bang, Hà Nhạn Thi, Kim CÆ°Æ¡ng, Tụng Nghị, Tôn Qúy Khanh, Thái Khang Niên, Huỳnh Tá»­ Hùng, Trần Chấn Nghiệp, Huỳnh Bách Văn, LÆ°Æ¡ng Chính Giác, Bạch Kiện Ân, TrÆ°Æ¡ng Quốc Hồng, VÆ°Æ¡ng Tuấn Đường, Lữ San, Cổ Minh Hoa, Chu Khải Đình, Vi Tín, DÆ°Æ¡ng Tú Huệ, LÆ°u Quế PhÆ°Æ¡ng, Lý HÆ°ng Hoa, Tăng Kiến Di, Thạch Tú, Hàn Mã Lợi, Lý Hào
Nhạc phim: Xung Thượng Vân Tiêu, On My Way, Không Trung Tình Nhân
Ca sĩ: Lâm Tá»­ Tường, Lâm Phong, Lâm Hân Đồng


Bao la vùng trời 2 là câu chuyện tiếp diễn 10 năm sau của Bao la vùng trời. Các nhân vật của chúng ta đã ít nhiều thay đổi.

Bao la vùng trời 2 được quay sau nhiều năm gián Ä‘oạn vá»›i Bao la vùng trời, thời gian trong phim cÅ©ng trùng vá»›i thời gian ngoài đời thá»±c. Đã 10 năm kể từ ngày Đường Diệc Sâm và Tô Di kết hôn. NhÆ°ng căn bệnh tim Ä‘ã cÆ°á»›p mắt người vợ mà chàng phi công trưởng người Hoa đầu tiên yêu thÆ°Æ¡ng hết má»±c. Diệc Sâm qua Anh hàn gắn vết thÆ°Æ¡ng lòng, trong khi các đồng nghiệp ở Solar ngày nào cÅ©ng má»—i người má»™t nÆ¡i. Đường Diệc Phong và Cao Chí Hoằng Ä‘ã có mọt số thành công nhất định trong sá»± nghiệp ở Skylette. Tuy nhiên về mặt tình cảm, họ gặp phải muôn ngàn rắc rối. Đúng lúc này, Diệc Sâm trở về.

Diá»…n viên và vai diá»…n

Ngô Trấn VÅ© – Đường Diệc Sâm
TrÆ°Æ¡ng Trí Lâm – Cố Hạ DÆ°Æ¡ng
Trần Pháp Lai – Hà Niên Hi
Hồ Hạnh Nhi – Tô Di | Hạ Thần
Ngô Trác Hy – Đường Diệc Phong
Mã Quốc Minh – Cao Chí Hoằng
Hồ Định Hân – Lăng Trác Chi
La Trọng Khiêm – Chiêm Tá»­ Lân
LÆ°Æ¡ng Tịnh Kỳ – Đồng Ái Bình
Hồ Định Hân – Lăng Trác Chi
La Trọng Khiêm – Chiêm Chí Luân
Giang Mỹ Nghi – PhÆ°Æ¡ng Bỉnh Gia
Chu Thần Lệ - Hồ Bình
Phó Gia Lợi – Kiều Tổ TÆ°
Đặng Tá»­ Phong – Trình Nhật Đông
Đơn Lập Văn – Cảnh Gia Thuần
Châu Chí Văn – An DÄ© Thái
Địch Uy Liêm – Lạc Hoa Đức
Bố Vỹ Kiệt - Mạch Mã Tu
Quan Hạo DÆ°Æ¡ng - Thái Triệu Thông
Ôn Gia Vỹ - Bàng Hữu Bằng
Diêu Hạo Chính - Nhậm Tiệp Phi
Huỳnh Trường HÆ°ng - Hoắc Cách Chí
Tăng Thủ Minh - Từ Học Bân
Trịnh Kiện Lạc - Thạch Cường
Đặng Anh Mẫn - Kim Phúc Chiếu
Lý Tấn Cường - Văn Chấn Lãng
LÆ°Æ¡ng Gia Vịnh - Dung Khải Luân
Lá»— Chấn Thuận - Phí Văn Cao
TrÆ°Æ¡ng Tú Văn - Điền Thiên Nghi
Trịnh Tuấn Hoằng - Khâu Thiên Khánh
Hạ Trúc Hân - Minh Nhật Má»™ng
VÆ°Æ¡ng Trí Địch - Huỳnh Sùng Dược
Trần Sảng - La Sa
Hồ Trung Huệ - Ivy
Cừu Trác Năng - Diêu Vỹ Lá»±c
Chương Vũ Ngang - Trần Bỉ Lợi
Trần Hân Đào - Tào Mỹ Ni
Trần Quốc TÄ©nh - Tề Khang Dân
 
Các diá»…n viên khách mời
Má»… Tuyết - Manna / mẹ Niên Hy (khách mời)
TrÆ°Æ¡ng Quốc Cường - BJ Chong / CÆ¡ trưởng Chong / bạn trai Manna (khách mời tập 36,37)
Trần Mẫn Chi - Pansy (khách mời tập 3,6,37,39)
Lâm Vỹ - Chiêm Tá»­ Kỳ / anh Tá»­ Lân (khách mời)
Thái Nhất Liệt - Vinh (khách mời)
Nguyá»…n Tiểu Nghi - Nguyá»…n Tiểu Nghi (khách mời tập 9,19,26,31)
Thang Doanh Doanh - Thần Bà (khách mời tập 4)
Đường Muá»™i - Cố Á Lý Thi / Alizee (khách mời)
Huỳnh Gia Lạc - Lý Tá»­ Duy / Victor (khách mời tập 12,18,36,41)
Chu Tuyền - Kate / Miss Lâm (khách mời tập 1,2)
Đỗ Yến Ca - Lý cÆ¡ trưởng / VÆ°Æ¡ng cÆ¡ trưởng (khách mời tập 8,33)
Hồ Bồi Uý - Hana (khách mời tập 7)
Trần Quốc Bang - Paul (khách mời tập 7)
Hà Nhạn Thi - Cherry (khách mời tập 7)
Kim CÆ°Æ¡ng - King Kong (khách mời tập 9)
 
Các diá»…n viên khác

Tụng Nghị - khách máy bay (tập 1)
Tôn Qúy Khanh - khách máy bay (tập 1)
Thái Khang Niên - Lý công tá»­ (tập 1)
Huỳnh Tá»­ Hùng - Kiếm Bang (tập 6)
Trần Chấn Nghiệp - ông HÆ°Æ¡ng (tập 6)
Huỳnh Bách Văn - Angus (tập 6)
LÆ°Æ¡ng Chính Giác - Michelle (tập 7-40-41)
Bạch Kiện Ân - Juno (tập 7)
TrÆ°Æ¡ng Quốc Hồng - Kim Thiên Há»±u (tập 11)
VÆ°Æ¡ng Tuấn Đường - ba DÄ© Thái (tập 12-19-38)
Lữ San - Giang Vi (tập13)
Cổ Minh Hoa - Thiên Nhãn Lê / thầy bói toán (tập 14)
Chu Khải Đình - Lý Tú Huệ (Amanda / tập15)
Vi Tín - Bass (tập 18)
DÆ°Æ¡ng Tú Huệ - Vivian (tập 21)
LÆ°u Quế PhÆ°Æ¡ng - mẹ Quân Nghiên (tập 27)
Lý Khải Cam - sếp Lý (tập 32-33)
Lý HÆ°ng Hoa - Lý Siêu Nhân (tập 35-37)
Tăng Kiến Di – Elaine
Lý Hào - phục vụ

* Nhân vật - chỉ xuất hiện ở phần 1 (được nhắc đến ở phần 2):
Hồ Hạnh Nhi - Tô Di (Zoe)
Thạch Tú - Đường Hoàng (Philip / ba Diệc Thâm & Diệc Phong)
Hàn Mã Lợi - Hỉnh Giai Mỹ (Cammy / mẹ Diệc Thâm & Diệc Phong)
 
 
 
MỄ TUYẾT - Manna / mẹ Niên Hy

Bài viết: Bao La Vùng Trời 2 TVB 2013

Nguồn Zing Blog