Phim truyền hình Bích Huyết Thanh Thiên Trân Châu Kỳ

Bích Huyết Thanh Thiên Trân Châu Kỳ

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 11899
Bích Huyết Thanh Thiên Trân Châu Kỳ
Tựa đề gốc: 碧血青天珍珠旗 / The Great General
Thể loại: Phim Dã Sử - Cổ Trang
Quốc gia: Phim Hồng Kông
Năm phát hành: 1994     Thời gian: 07/11/1994
Nhà sản xuất: Dương Thiệu Hồng
Biên kịch: Lương Lập Nhân
Đạo diễn: Dương Thiệu Hồng
Diễn viên: Đàm Bỉnh Văn, Chân Chí Cường, Từ Thiếu Cường, Mạch Cảnh Đình, Lưu Tùng Nhân, Lữ Tụng Hiền, Vạn Ỷ Văn, Phan Chí Văn, Trần Lệ Tư, Bào Khởi Tịnh, Đặng Hạo Quang, Trần Tĩnh Doãn, Trần Lệ Vân, Đàm Thiếu Anh, Tằng Tán An, Trịnh Hiền, Chu Triệu Lân, Trâu Vỹ Luân, Phùng Quốc, Lý Hương Cầm, Lương Vĩnh Hào, Nhiệm Băng Nhân, Vương Nhung, Nam Hồng, Dương Mai, Tư Mã Hoa, Tăng Vỹ Minh, Dương Ngọc Mai, Vương Vi, Lý Nhuận Kỳ, Vương Diễm, Thái Tể Văn, Long Quán Thiên, Nhậm Văn, Trần Lệ Tư, Cam Sơn, Vương Thanh Hà, Tằng Vĩ Minh, Khương Hạo Văn, Tư Mã Hoa Long, Giang Đồ, Trần Chính Quân, Nhan Tấn Lâm, Ngô Mạn Lệ, La Thiền, Vạn Tư Mẫn, Huỳnh Mỹ Phân, Nhiêu Chỉ Quân, Trịnh Thứ Phong, Quan Vĩ Luân, Lương Thiên, Mã Tông Đức, Lưu Tông Cơ, Trần Đông, Triệu Truyện Dũng, Tằng Thủ Minh


Sau thành công của Bích huyết thanh thiên Dương Gia Tướng, ATV bắt tay thực hiện Bích huyết thanh thiên Trân Châu Kỳ trong thời gian vỏn vẹn vài tháng. Thời gian phát sóng hai phần sít sao nhau đã trở thành một kỷ lục gần như không phim nào vượt qua được.

Tóm tắt

Truyền thuyết kể rằng, khi Sài Thế Tông băng hà, trên trời rơi xuống Liệt Hỏa Trân Châu Kỳ, được xem như vật thần khí trấn quốc nhưng đã mất tích trong nhân gian 80 năm.
Hoàng Thượng bị phục kích, mê man bất tỉnh. Triệu Ninh liền buộc tội Tôn Bảo tạo phản, lệnh tru di cửu tộc Dương gia. Phần Triêu Dương quận chúa bị đày ra biên cương Thần Hổ Doanh do biết nhiều bí mật của Tương Dương Vương. Tại đây, Triêu Dương và Địch Thanh gặp nhau rồi yêu nhau.

Lý Nguyên Hạo khi chưa đăng cơ, bị mất trí nhớ, đã được Tiểu Liên giúp đỡ. Họ đã cùng trải qua gian khó và dần yêu nhau. Nhưng khi Nguyên Hạo phục hồi trí nhớ, tính tình thay đổi, quyết tâm giành lại giang sơn. Tiểu Liên không muốn thấy Nguyên Hạo tiếp tục say lầm nên đứng về phía Dương Tôn Bảo.

Diễn viên

Đàm Bỉnh Văn vai Bao Chửng

Chân Chí Cường vai Triển Chiêu

Từ Thiếu Cường vai Dương Tôn Bảo

Mạch Cảnh Đình Mộc Quế Anh

Lưu Tùng Nhân vai Địch Thanh

Lữ Tụng Hiền vai Lý Nguyên Hạo

Vạn Ỷ Văn vai Cố Tiểu Liên

Phan Chí Văn vai Tống Nhân Tông

Trần Lệ Tư vai Mạnh Thắng Nam

Bào Khởi Tịnh vai Sài Quận Chúa

Đặng Hạo Quang vai Triệu Khuôn Dận

Trần Tĩnh Doãn vai Tiêu Nguyên La

Trần Lệ Vân vai Dương Bát Muội

Đàm Thiếu Anh vai Dương Cửu Muội

Tằng Tán An vai Dương Triều

Trịnh Hiền vai Mã Hán

Chu Triệu Lân vai Trương Long

Trâu Vỹ Luân vai Triệu Hổ

Phùng Quốc vai Công Tôn Sách

Lý Hương Cầm vai Xa Thái Quân

Lương Vĩnh Hào vai Anh Vương

Nhiệm Băng Nhân vai Địch Thái Hậu

Vương Nhung vai Tương Dương Vương

Nam Hồng vai Hoa Nhụy phu nhân

Dương Mai vai Vọng Nguyệt công chúa

Tư Mã Hoa vai Lý Thừa Tướng

Tăng Vỹ Minh vai Tiêu Đình Qúy

Dương Ngọc Mai vai Thái Hà - Triêu Dương

Vương Vi vai Đỗ Thu Nương

Lý Nhuận Kỳ vai Dươn Văn Nghiễm

Vương Diễm vai Vệ Linh Nhân

Thái Tể Văn vai Vương Anh Triệu

Long Quán Thiên vai Lâm Vân

Nhậm Văn vai Địch thái hậu

Trần Lệ Tư vai Mạnh Thắng Nam

Cam Sơn vai Cố Tú Toàn

Vương Thanh Hà vai Dương Hồng

Tằng Vĩ Minh vai Tiêu Đình Quý

Khương Hạo Văn vai Mạnh Định Quốc

Tư Mã Hoa Long vai Vương thừa tướng

Giang Đồ vai Mạnh Húc

Trần Chính Quân vai Tam Hổ

Nhan Tấn Lâm vai Tứ Hổ

Ngô Mạn Lệ vai vợ Đai Hổ

La Thiền vai vợ Nhị Hổ

Vạn Tư Mẫn vai vợ Tam Hổ

Huỳnh Mỹ Phân vai vợ Tứ Hổ

Nhiêu Chỉ Quân vai Hồ mẫu

Trịnh Thứ Phong vai Trương Trung

Quan Vĩ Luân vai Doanh Trường

Lương Thiên vai Dương Lệnh Công

Mã Tông Đức vai Dương Ngũ Lang

Lưu Tông Cơ vai Lưu Khánh

Trần Đông vai Thái y

Triệu Truyện Dũng vai Long Khiếu Thiên

Tằng Thủ Minh vai Tào Bân