Phim điện ảnh Utsukushii Kare: Special Edit Version

Utsukushii Kare: Special Edit Version

Đăng vào ngày trong Phim điện ảnh 460
Utsukushii Kare: Special Edit Version


Một phiên bản biên tập từ drama Utsukushii Kare với những cảnh hoàn toàn mới không có trước đó.

Diễn viên

Hagiwara Riku - Hira Kazunari
Yagi Yusei - Kiyoi Sou