An no Lyric

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 344
An no Lyric


Tác phẩm này là một bộ phim thanh xuân về "ngôn từ" dựa trên tiểu thuyết Sakuragi An, Haiku Hajimete Mimashita của Horimoto Yuki.

Cô gái Sakuragi An chuyên viết lời nhạc rap đang học đại học, tránh tiếp xúc với mọi người, bị cuốn vào thế giới haiku sau khi gặp nhà thơ .

Diễn viên

Hirose Suzu - Sakuragi An
Miyazawa Hio