Phim truyền hình Mi wo Tsukushi Ryoricho 2012

Mi wo Tsukushi Ryoricho 2012

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 1916
Mi wo Tsukushi Ryoricho 2012


Mi wo Tsukushi Ryoricho là SP drama đầu tiên được chuyển thể từ Hassaku no Yuki: Mi wo Tsukushi Ryoricho (xuất bản vào tháng 05/2009) và Hana Chirashi no Ame: Mi wo Tsukushi Ryoricho (xuất bản vào tháng 10/2009_ bởi Haruki Bunko. Cả hai đều thuộc seies tiểu thuyết Mi wo Tsukushi Ryoricho.

Mio, một cô gái không có bất kỳ người thân nào, người đã đi từ Osaka đến Edo, và lớn lên đến tuổi trưởng thành như một đầu bếp và một người trong khi vượt qua những khó khăn khác nhau. 

Diễn viên

Kitawaga Keiko - Mio
Harada Mieko - Yoshi
Matsuoka Masahiro - Komatsubara
Kanjiya Shihori - Asahi Tayuo / Noe
Hiraoka Yuta - Nagata Kenchi
Takahashi Issey - Mataji
Muroi Shigeru - Oryo
Osugi Ren - Taneichi
Kobayashi Seiran - Mio lúc nhỏ
Tani Kanon - Noe lúc nhỏ
Sasano Takashi - Kahei
Musaka Naomasa - Mizuhara Tozai
Takuma Takayuki - Uneme Soma
Hamada Manabu - Isazo
Nomaguchi Toru - đại lý cá khô
Ikezu Shoko - Haru
Iida Kisuke - Người hầu ở Toryuro
Fukikoshi Mitsuru - dẫn truyện