Nhóm nhạc KinKi Kids

KinKi Kids

2844
KinKi Kids


Album

A Album (1997)
B Album (1998)
C Album (1999)
D Album (2000)
E Album (2001)
F Album (2002)
G Album: 24/7 (2003)
H Album: Hand (2005)
I Album: ID (2006)
Phi (2007)
J Album (2009)
K Album (2011)
L Album (2013)
M Album (2014)

Phim truyền hình đóng chung

 
1994: Ningen Shikkaku (TBS)
1996: Wakaba No Koro (TBS)
1997: Bokura No Yūki: Miman Toshi (NTV)
2003: Mukodono 2003 (Fuji TV: khách mời, ep 6)
 
Phim điện ảnh đóng chung
 
1992: 200X Nen Sho
1994: Shoot!
 
Sân khấu
 
1993: Another
 
Giải thưởng nhạc phim
 
2000: 26th Television Drama Academy Awards: Best Theme Song: "Natsu no Ōsama" (Summer Snow)
2003: 35th Television Drama Academy Awards: Best Theme Song: "Solitude: Shinjitsu no Sayonara" (Remote)[26]