Nghệ sĩ Kato Masaya

Kato Masaya

  2001
Kato Masaya
Tên: Kato Masaya
Tên thật: 加藤雅也 (かとう まさや) / Gia Đằng Nhã Dã
Nghề nghiệp: Diễn viên
Chiều cao: 183 cm
Cân nặng: 73 cm
Ngày sinh: 27/04/1963

Notice: Undefined index: dead_date in /home/reviewchodzui/web/phim.hotakky.com/public_html/tmp/compile/%%6C^6C3^6C31BA67%%index.detail.tpl.php on line 90
Nơi sinh: Thành phố Nara, tỉnh Nara
Chòm sao: Kim NgÆ°u - Taurus
Nhóm máu: A

Notice: Undefined index: allMusicBand in /home/reviewchodzui/web/phim.hotakky.com/public_html/tmp/compile/%%6C^6C3^6C31BA67%%index.detail.tpl.php on line 100

Notice: Undefined index: allExMusicBand in /home/reviewchodzui/web/phim.hotakky.com/public_html/tmp/compile/%%6C^6C3^6C31BA67%%index.detail.tpl.php on line 111

Notice: Undefined index: allFatherCompany in /home/reviewchodzui/web/phim.hotakky.com/public_html/tmp/compile/%%6C^6C3^6C31BA67%%index.detail.tpl.php on line 122
Công ty quản lý: Burning Production

Notice: Undefined index: allExCompanyManaged in /home/reviewchodzui/web/phim.hotakky.com/public_html/tmp/compile/%%6C^6C3^6C31BA67%%index.detail.tpl.php on line 144

Notice: Undefined index: allCompanyDisc in /home/reviewchodzui/web/phim.hotakky.com/public_html/tmp/compile/%%6C^6C3^6C31BA67%%index.detail.tpl.php on line 155

Notice: Undefined index: allExCompanyDisc in /home/reviewchodzui/web/phim.hotakky.com/public_html/tmp/compile/%%6C^6C3^6C31BA67%%index.detail.tpl.php on line 166Kato Masaya là một diễn viên chuyên đóng vai phụ. Tên của ông được viết theo hán tự là Gia Đằng Nhã Dã, nhưng ông lấy nghệ danh là Gia Đằng Xương Dã (cùng cách phát âm), đến năm 1991 mới đổi lại tên thật.

Notice: Undefined index: allRelatedPeople in /home/reviewchodzui/web/phim.hotakky.com/public_html/tmp/compile/%%6C^6C3^6C31BA67%%index.detail.tpl.php on line 192

Notice: Undefined index: allJoinedBook in /home/reviewchodzui/web/phim.hotakky.com/public_html/tmp/compile/%%6C^6C3^6C31BA67%%index.detail.tpl.php on line 280