Nghệ sĩ Ueda Yasushi

Ueda Yasushi

  1932
Ueda Yasushi
Tên: Ueda Yasushi
Nghề nghiệp: Đạo diễn