Nghệ sĩ Uragami Seishuu

Uragami Seishuu

  1169
Uragami Seishuu
Tên: Uragami Seishuu
Tên thật: 浦上晟周 - Phổ Thượng Thịnh Chu
Nghề nghiệp: Diễn viên
Cân nặng: A
Ngày sinh: 23/11/1999
Nơi sinh: Tokyo, Nhật Bản
Chòm sao: Bọ Cạp - Scorpio
Công ty quản lý: AmuseUragami Seishuu là diễn viên trẻ trực thuộc sự quản lý của Amuse.