Nghệ sĩ Oh Kyung Soo

Oh Kyung Soo

  1171
Oh Kyung Soo
Tên: Oh Kyung Soo
Nghề nghiệp: Diễn viên
Ngày sinh: 19/04/2005Oh Kyung Soo là nam diễn viên người Hàn Quốc, chuyên trị vai phụ trong phim truyền hình và điện ảnh.

 
Phim truyền hình
Thunderstruck Stationery 2 (Tooniverse, 2014)
Thunderstruck Stationery (Tooniverse, 2013)
History of the Salaryman (SBS, 2012) khách mời
High Kick 3: The Revenge of the Short Legged (MBC, 2011)
Mischievous Kiss (MBC, 2010)
Dal Ja's Spring (KBS2, 2007)
 
Phim điện ảnh
My P.S Partner (2012)
Perfect Partner (2011)
Les Formidables (2006)