Nghệ sĩ Kabuto Takaaki

Kabuto Takaaki

  821
Kabuto Takaaki
Tên: Kabuto Takaaki
Nghề nghiệp: Diễn viên, Nhà sản xuấtKabuto Takaaki là diễn viên và nhà sản xuất. Trên mạng không có nhiều thông tin về ông.

Đồng sản xuất

Love Letter (1995)

Diễn xuất

Picnic (1996)