Nghệ sĩ Aldo Shllaku

Aldo Shllaku

  1203
Aldo Shllaku
Tên: Aldo Shllaku
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ / Nhà soạn nhạc
Ngày sinh: 30/11/1999Aldo Shllaku là nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc phim rất nổi tiếng trên thế giới.

Nhạc sĩ

  Road Less Traveled (phim tài liệu) (Sản xuất hậu kỳ) (2010)

  All the Splendour of the Years (phim ngắn) (hoàn thành) (2013)

  Being American (2014)

  Lupin III (2014)

  The Dead Kid (phim ngắn) (2013)

   Paranormal Asylum: The Revenge of Typhoid Mary (2013)

  Agon  (2012)

  Vitriolage (phim ngắn) (nhạc gốc) (2011)

  On a Dark and Stormy Night (2010)

  Double Fault (phim ngắn) (2010)

  Kill the Habit (2010)

 Still Water (phim ngắn) (2008)

 Pirate for the Sea (phim tài liệu) (2008)

 Paperboat (phim ngắn) (2008)

 Sizzlean (phim ngắn) (2008)

 Super Swank (TV Series) (2008)

  The Red Room (phim ngắn) (2007)

 Fighting Auditions (phim ngắn) (2007)

 Diagnosis X (TV Series) (11 tập) (2007)

- Desperate Measures (2007)

- Under Pressure (2007)

- Jumping the Gun (2007)

- Family Secrets (2007)

- Shattered (2007)

  The Blue Hour(2007)

  Razortooth (Video) (2007)

  The Iron Man (2006)

  Overexposed (phim tài liệu ngắn) (2006)

  Caved In (phim truyền hình) (2006)

  Runway Moms (sê-ri phim truyền hình) (1 tập) (2005)

- Dancing Mom

 2005 Trespassing (phim tài liệu) (2005)

2005 Cerberus (phim truyền hình) (2005)

 2004 A Kiss on the Nose (phim ngắn) (2004)

 2003 The Gates-trix (phim ngắn) (2003)

 The Wild (2002)

  L'épicerie (TV Series) (2001-2010)

 

Music department

 MoniKa (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung) / (score producer) (2012)

 The Forgiveness of Blood (cố vấn âm nhạc) (2011)

  Double Fault (Short) (score producer) (2010)

  Undisputed III: Redemption (soundtrack: I am Still Standing – Nhà soạn nhạc) (2010)

  Four Weddings (TV Series) (composer - 2 episodes) (2010)

- ...And a Haunted House (2010) ... (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung) (2010)

- ...And a Snow Machine (2010) ... (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung)

 Against the Elements (TV Series) (nhà soạn nhạc – 1 tập) (2009)

- The Edge of Disaster (2009) (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung)

  Storm Cell (TV Movie) (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung) (2008)

 Nos familles (TV Movie) (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung) (2007)

 Finding Rin Tin Tin (score cordinator) (2007)

  Spider-Man 3 (trợ lí nhạc sĩ) (2007)

  Albert Fish: In Sin He Found Salvation (phim tài liệu) (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung) (2007)

  The Surreal Life: Fame Games (TV Series) (nhà soạn nhạc – 5 tập)

- Pretty Women (2007) (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung)

- The Chyna Doll Syndrome (2007) (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung)

- Down and Out on the B-List (2007) (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung)

- Sex, Size, and Videotape (2007) (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung)

- Welcome to Celebrity Island (2007) (nhà soạn nhạc: nhạc bổ sung)

   Left in Darkness (Video) (music preparation) (2006)

  Feast (score cordinator) (2005)

  Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous (trợ lí nhạc sĩ) (2005)

  The Grudge (trợ lí nhạc sĩ) (2004)

  The Devil and Daniel Webster (trợ lí nhạc sĩ) (2003)

  Shade (trợ lí nhạc sĩ) (2003)

  The Core (trợ lí nhạc sĩ) (2003)

 

 Soundtrack

  Kill the Habit (Âm nhạc: "Cardamosa") (2010)

 Pirate for the Sea (Phim tài liệu) (Âm nhạc: "From My Depths", "Polar Syrtaki") / (Trình bày: "Polar Syrtaki") (2008)

 Paperboat (Phim ngắn) (Âm nhạc: "Paperboat") / (Trình bày: "Paperboat") (2008)

 Trespassing (Phim tài liệu) (Âm nhạc: "Miracles Happen Everyday") (2005)

 

Nhà sản xuất

  I Out of Touch (nhà sản xuất) (2011)

  Kill the Habit (nhà sản xuất) (2010)