Nghệ sĩ Diêu Thiên Đường

Diêu Thiên Đường

  2095
Diêu Thiên Đường
Tên: Diêu Thiên Đường
Tên thật: 姚天堂
Nickname: Tin Tong Yiu
Nghề nghiệp: Đạo diễn
Nơi sinh: Hồng Kông
Công ty quản lý: TVBDiêu Thiên Đường là đạo diễn đài truyền hình Hồng Kông TVB.

Diêu Thiên Đường là đạo diễn của TVB. Ông thực hiện rất nhiều tác phẩm trong đó có My Thịnh Lady, Bao la vùng trời 2.