CAGNET

  4152
CAGNET
Tên: CAGNET
Nghề nghiệp: Nhóm nhạc
Ngày sinh: 30/11/1999
Nhóm nhạc: CAGNETCagnet là một nhóm "soulful pop and R&B" đã trở nên rất thành công tại Nhật Bản nhờ sự đóng góp của họ cho những nhạc phim truyền hình ăn khách như "Long Vacation" và "Love Generation".

Các thành viên trong nhóm

     Anna McMurphy - Hát chính
     Natalie Burks - Hát chính
     Rowan Robertson - Người chơi ghita
     Jimi Paxson -Tay trống
     Frank Perry - Người chơi bass

 

Discography


    Long Vacation - Nhạc nền cho phim truyền hình "Long Vacation" rất phổ biến của Nhật Bản.
    Here we are again - Album tiếp theo của "Long Vacation".
    Deeper and Deeper
    Groove radio
    Deeper and Deeper (remix)
    Rage in the sky
    Love Generation
    Best of Cagnet world
    Cagnet Generation
    Cagnet Music Generation
    King of Comedy
    Love Story