Nghệ sĩ Kinoshita Takao

Kinoshita Takao

  1868
Kinoshita Takao
Tên: Kinoshita Takao
Nghề nghiệp: Đạo diễn, Diễn viên