Công ty Watanabe Entertainment

Watanabe Entertainment

1240
Watanabe Entertainment


Watanabe Entertainment là thành viên của Watanabe Production Group.

Ban lãnh đạo
Chủ tịch hội đồng quản trị: Yoshida Masaki
Giám đốc điều hành: Watanabe Miki

Trụ sở chính
Hòm thư 150-0001
Jingumae, quận Shibuya, 4-2-12 Tây Tokyo
TEL 03-5771-2077
Chi nhánh Kyushu
Hòm thư 810-0001
Tầng 1 Tenjin Daiichi building,  4-2-36 quận Chou, thành phố Fukuoka,  tỉnh Fukuoka
TEL 092-739-7221
Chi nhánh Kansai
Hòm thư 540-0003
Morinomiya Piloti Hall, 1-17-5 khu Morinomiya, quận Chuo, thành phố Osaka, tỉnh Osaka
TEL 06-6941-5250
Chi nhánh Nagoya
Hòm thư 460-0002
301 Quảng trường Marunouchi, 2-13-16 Trung Marunouchi, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi
TEL 052-222-7027

Website: http://www.watanabepro.co.jp/

Nam diễn viên: http://www.watanabepro.co.jp/artist/100/

Nữ diễn viên: http://www.watanabepro.co.jp/artist/200/

Diễn viên nhí: http://www.watanabepro.co.jp/artist/800/

Talent nam: http://www.watanabepro.co.jp/artist/300/

Talent nữ: http://www.watanabepro.co.jp/