Công ty Zero Pictures Co.

Zero Pictures Co.

621
Zero Pictures Co.
Công ty quản lý, Công ty phim
Tên: Zero Pictures Co.
Trụ sở: Nhật Bản
Nghệ sĩ: Okuda Eiji


Zero Pictures Co. là công ty sản xuất phim của Nhật Bản. Hiện họ vẫn đang khẳng định vị trí của mình trên thị trường.

Zero Pictures Co. là công ty sản xuất, phân phố phim. Số lượng phim của họ vẫn chỉ dừng ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên, có những bộ phim hay và nhận được nhiều phản hồi tích cực của người hâm mộ.

Muốn trở thành một trong những công ty làm phim hàng đầu ở Nhật Bản thì Zero Pictures Co. sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

 

Sản xuất

    Kyoko to Shuichi no bBai (Công ty sản xuất) (2013)

    Kakera (Công ty sản xuất) (2009)

    Kaze no sotogawa (Công ty sản xuất) (2007)

    Nagai Sanpo (Công ty sản xuất) (2006)

    Kamataki (Công ty sản xuất) (2005)

    Runin: Banished (Công ty sản xuất) (2004)

    Shojo (Công ty sản xuất) (2001)

 

Nhà phân phối

  Runin: Banished (Nhà phân phối) (2004) (Nhật Bản) (all media) (2004)