Top Những sao nào được cư dân mạng ưu ái chọn làm đối tượng kết hôn

Những sao nào được cư dân mạng ưu ái chọn làm đối tượng kết hôn

Đăng vào ngày trong Tin tức 1799

Nếu cùng đặt 2 sao lên bàn cân, họ sẽ chọn ai?

Kamenashi Kazuya, Yamashita Tomohisa

(số lượt + và - là số bình chọn tương ứng cho từng người)

4. 匿名 2017/11/03(金) 22:19:54 +1133 -336
Inohara +
Okada Junichi -

9. 匿名 2017/11/03(金) 22:20:54 +1075 -509
Takenouchi Yutaka +
Sorimachi Takashi -

10. 匿名 2017/11/03(金) 22:20:55 +351 -557
Takeuchi Ryoma +
Suda Masaki -

12. 匿名 2017/11/03(金) 22:21:07 +283 -507
Fujiwara Tatsuya +
Matsuyama Kenichi -

13. 匿名 2017/11/03(金) 22:21:19 +1081 -566
YamaP +
Asari-kun -

Yamashita Tomohisa, Asari

14. 匿名 2017/11/03(金) 22:21:42 +302 -610
Domoto Koichi +
Domoto Tsuyoshi -

19. 匿名 2017/11/03(金) 22:22:09 +856 -344
Fukushi Sota +
Yamazaki Kento -

22. 匿名 2017/11/03(金) 22:22:17 +815 -301
Nếu tôi là nam thì
Sasaki Nozomi +
Kitagawa Keiko -

23. 匿名 2017/11/03(金) 22:22:30 +366 -915
Okada Masaki +
Matsuzaka Tori -

Okada Masaki, Matsuzaka Tori

24. 匿名 2017/11/03(金) 22:22:34 +751 -223
YamaPi +
Kamenashi -

25. 匿名 2017/11/03(金) 22:22:40 +506 -235
Miura Shohei +
Sato Takeru -

26. 匿名 2017/11/03(金) 22:22:49 +274 -368
Oikawa Mitsuhiro +
Saito Takumi -

27. 匿名 2017/11/03(金) 22:23:04 +227 -418
KimuTaku +
Nakai-kun -

29. 匿名 2017/11/03(金) 22:23:19 +547 -227
Katori Shingo +
Inagaki Goro -

32. 匿名 2017/11/03(金) 22:23:29 +926 -69
Ayano Go +
Ozawa Kazuhiro -

Ayano Go, Ozawa Kazuhiro

33. 匿名 2017/11/03(金) 22:23:49 +157 -367
Nếu tôi là nam thì
Ishihara Satomi +
Ayase Haruka -

35. 匿名 2017/11/03(金) 22:23:57 +392 -131
YamaPi +
Kamenashi -

37. 匿名 2017/11/03(金) 22:24:04 +505 -183
Ayano Go +
Oguri Shun -

48. 匿名 2017/11/03(金) 22:25:12 +482 -152
Nagase Tomoya +
Matsuoka Masahiro -

51. 匿名 2017/11/03(金) 22:25:42 +248 -167
Sorimachi +
Takenouchi -

Sorimachi Takashi, Yutaka Takenouchi

56. 匿名 2017/11/03(金) 22:26:07 +271 -68
Arashi +
EXILE -

60. 匿名 2017/11/03(金) 22:27:13 +26 -135
Nhóm EXILE 
TAKAHIRO +
ATSUSHI -

64. 匿名 2017/11/03(金) 22:27:35 +38 -129
Chồng của Ueto Aya +
Chồng của Takei Emi -

67. 匿名 2017/11/03(金) 22:27:52 +236 -152
Tamaki Hiroshi +
Yamada Takayuki -

69. 匿名 2017/11/03(金) 22:28:01 +237 -171
Yoshizawa Ryo +
Suzuki Ryohei -

71. 匿名 2017/11/03(金) 22:28:17 +301 -162
Miura Haruma +
Sato Takeru -

Miura Haruma, Sato Takeru

72. 匿名 2017/11/03(金) 22:28:36 +256 -42
Matsuoka Masahiro +
Yamaguchi Tatsuya -

Nguồn: Girlschannel

Ajisai

Ajisai

JE - Có một thế giới lớn trong một thế giới nhỏ