Top Những ngôi sao bạn mong muốn được gặp tại gokon

Những ngôi sao bạn mong muốn được gặp tại gokon

Đăng vào ngày trong Tin tức 836

Trong một buổi gokon (hẹn hò nhóm), nếu thấy những tên tuổi nổi tiếng của J-biz xuất hiện, bạn sẽ phấn khích hay thất vọng?

Matsuzaka Tori

1. 匿名 2017/09/11(月) 14:45:45 +1304 -124
Phấn khích + 
Không -
Matsuzaka Tori-san

Matsuzaka Tori

2. 匿名 2017/09/11(月) 14:46:08 +686 -279
Takahashi Issei

3. 匿名 2017/09/11(月) 14:46:13 +734 -87
Nếu Tori-kun tới thì chắc chắn là tôi mừng lắm luôn!!!

4. 匿名 2017/09/11(月) 14:46:39 +184 -367
Fukuyama Masaharu
(nếu ảnh còn độc thân)

5. 匿名 2017/09/11(月) 14:46:40 +761 -167
Saito Takumi

7. 匿名 2017/09/11(月) 14:46:48 +406 -23
>>1 Phấn khích nhưng mà hồi hộp lắm ha (cười)

8. 匿名 2017/09/11(月) 14:46:56 +684 -226
Endo Kenichi

Endo Kenichi

10. 匿名 2017/09/11(月) 14:47:02 +573 -108
Watanabe Naomi

13. 匿名 2017/09/11(月) 14:47:07 +667 -162
Kitamura Kazuki-san

Kitamura Kazuki

19. 匿名 2017/09/11(月) 14:47:28 +356 -97
Oizumi Yo

20. 匿名 2017/09/11(月) 14:47:34 +137 -494

Sato Takeru

21. 匿名 2017/09/11(月) 14:47:43 +294 -165
Murakami của Kanjani

31. 匿名 2017/09/11(月) 14:48:35 +151 -92
Sakurai Sho

33. 匿名 2017/09/11(月) 14:48:52 +528 -83
Okada Masaki-san

Okada Masaki

34. 匿名 2017/09/11(月) 14:48:59 +345 -50
Suzuki Ryohei

35. 匿名 2017/09/11(月) 14:49:03 +367 -38
Nagase~!

38. 匿名 2017/09/11(月) 14:49:14 +132 -67
Arashi

46. 匿名 2017/09/11(月) 14:50:00 +212 -71
Takasugi Mahiro

Takasugi Mahiro

55. 匿名 2017/09/11(月) 14:51:21 +22 -91

Kimura Takuya, Ohno Satoshi, Nagase Tomoya

58. 匿名 2017/09/11(月) 14:51:35 +83 -15
Fujiki Naohito 

67. 匿名 2017/09/11(月) 14:53:02 +116 -82
Takeuchi Ryoma

Takeuchi Ryoma

73. 匿名 2017/09/11(月) 14:54:10 +170 -77
Fukushi Sota

Fukushi Sota

74. 匿名 2017/09/11(月) 14:54:13 +141 -46
Tôi muốn Matsuzaka Tori tới gokon

Matsuzaka Tori

78. 匿名 2017/09/11(月) 14:55:10 +123 -47
Ryo

Yoshizawa Ryo

Nguồn: Girlschannel

Ajisai

Ajisai

JE - Có một thế giới lớn trong một thế giới nhỏ