Top Top 10 diễn viên ikemen có nụ cười làm bừng sáng cả thế giới

Top 10 diễn viên ikemen có nụ cười làm bừng sáng cả thế giới

Đăng vào ngày trong Tin tức 3961

Cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 23/7 với 444 người tham gia bình chọn.

1. Chiba Yudai

2. Fukushi Sota

3. Sakaguchi Kentaro

4. Kamiki Ryunosuke

5. Miura Haruma

6. Kubota Masataka

7. Sato Takeru

8. Suda Masaki

9. Iwata Takanori

10. Matsuzaka Tori

 

Nguồn: rankingoo

Ajisai

Ajisai

JE - Có một thế giới lớn trong một thế giới nhỏ