Top Top 10 nam diễn viên đột phá nửa đầu năm 2017

Top 10 nam diễn viên đột phá nửa đầu năm 2017

Đăng vào ngày trong Tin tức 1945

Đây là cuộc khảo sát do Oricon Monitor Research thực hiện từ ngày 14/6 đến 20/6, với 1,000 người tham gia từ độ tuổi teen đến ngoài 50.

1) Takahashi Issei

Takahashi Issei

2) Sakaguchi Kentaro

Sakaguchi Kentaro

3) Yamazaki Kento

Yamazaki Kento

4) Takeuchi Ryoma

Takeuchi Ryoma

5) Otani Ryohei

Otani Ryohei

6) Chiba Yuudai

Chiba Yudai

7) Kudo Asuka

Kudo Asuka

8) Nakagawa Taishi

Nakagawa Taishi

9) Narita Ryo

Narita Ryo

10) Kaku Kento

Kaku Kento

Nguồn: Oricon

Ajisai

Ajisai

Đắm chìm trong nam sắc ^o.o^