Hóng Những mỹ nam, mỹ nữ được sinh vào thời Heisei

Những mỹ nam, mỹ nữ được sinh vào thời Heisei

Đăng vào ngày trong Tin tức 3682

Thời kỳ Heisei bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 1989. Năm 2017 là năm Heisei thứ 29. Để tính nhanh năm hiện tại theo năm Heisei thì lấy 2 số cuối của năm dương lịch cộng thêm 12.

6. 匿名 2015/04/19(日) 21:37:55 +158 -43
Hayami Akari debut rồi ha

7. 匿名 2015/04/19(日) 21:38:08 +912 -64
Sato Shori

8. 匿名 2015/04/19(日) 21:38:09 +1296 -106
Hashimoto Kanna

9. 匿名 2015/04/19(日) 21:38:10 +429 -144
Em chó dễ thương ghê
Iwata Takanori

10. 匿名 2015/04/19(日) 21:38:48 +866 -155
Nounen-chan
Nounen Rena

11. 匿名 2015/04/19(日) 21:39:01 +205 -36
Nakajo Ayami

12. 匿名 2015/04/19(日) 21:39:18 +516 -401
Fukushi Sota-kun♥ 
Fukushi Sota

13. 匿名 2015/04/19(日) 21:39:20 +880 -80
Hashimoto-san
Hashimoto Kanna

14. 匿名 2015/04/19(日) 21:39:24 +531 -103
Nếu xét về gương mặt thì là Yamada-kun của JUMP

15. 匿名 2015/04/19(日) 21:40:08 +1043 -69
Sato Shori-kun của Sexy Zone
Sato Shori

16. 匿名 2015/04/19(日) 21:40:44 +101 -630
Ryusei Fuji
Ryusei Fuji

22. 匿名 2015/04/19(日) 21:42:15 +212 -98
Takei Emi

25. 匿名 2015/04/19(日) 21:45:03 +283 -36
Mackenyu

27. 匿名 2015/04/19(日) 21:46:26 +746 -150
Shiraishi Mai-chan
Shiraishi Mai

28. 匿名 2015/04/19(日) 21:46:44 +466 -121
Hashimoto Ai-san
Hashimoto Ai

29. 匿名 2015/04/19(日) 21:47:30 +615 -83
Hashimoto Kanna
Thời Showa hoàn toàn không có mỹ nữ
Hashimoto Kanna

30. 匿名 2015/04/19(日) 21:47:41 +501 -55
Kanna-chan!
Hashimoto Kanna

31. 匿名 2015/04/19(日) 21:47:47 +539 -158
Nakajima Yuto-kun.
Nakajima Yuto

32. 匿名 2015/04/19(日) 21:48:19 +671 -132
Yamada-kun
Yamada Ryosuke

34. 匿名 2015/04/19(日) 21:49:11 +520 -82
Miura Haruma
Miura Haruma

35. 匿名 2015/04/19(日) 21:49:29 +613 -57
Yoshizawa Ryo
Yoshizawa Ryo

37. 匿名 2015/04/19(日) 21:49:52 +292 -317
Komatsu Nana
Komatsu Nana

39. 匿名 2015/04/19(日) 21:50:26 +477 -56
Yoshizawa Ryo-kun
Yoshizawa Ryo

40. 匿名 2015/04/19(日) 21:51:29 +403 -140
Hashimoto Nanami
Hashimoto Nanami

47. 匿名 2015/04/19(日) 21:52:39 +470 -97
Kamiki-san với Hongo-san
Kamiki Ryunosuke - Kanata Hongo

48. 匿名 2015/04/19(日) 21:52:43 +281 -19
>>35 Hình đó 18 tuổi thì phải?
Mới nhất đây nè
Yoshizawa Ryo

50. 匿名 2015/04/19(日) 21:53:15 +327 -112
Nakajima Yuto-kun

51. 匿名 2015/04/19(日) 21:53:44 +200 -73
Hayami Akari
Hayami Akari

58. 匿名 2015/04/19(日) 21:56:00 +310 -33
Sato Shori
Sato Shori

59. 匿名 2015/04/19(日) 21:56:06 +150 -56
Yamazaki Kento
Yamazaki Kento

65. 匿名 2015/04/19(日) 21:59:04 +117 -46
Kento-kun
Yamazaki Kento

69. 匿名 2015/04/19(日) 22:00:10 +255 -40
Marius
Marius Yo

75. 匿名 2015/04/19(日) 22:04:05 +257 -18
Okada Masaki
Okada Masaki

78. 匿名 2015/04/19(日) 22:04:43 +187 -32
Nakagawa Taishi
Nakagawa Taishi

79. 匿名 2015/04/19(日) 22:05:16 +202 -43
Inoo Kei
Inoo Kei

 

Nguồn: Girlschannel

Ajisai

Ajisai

Đắm chìm trong nam sắc ^o.o^