Hóng Người dân khắp nước Nhật gửi mail "khủng bố" chính quyền Niigata sau vụ tấn công Yamaguchi Maho

Người dân khắp nước Nhật gửi mail "khủng bố" chính quyền Niigata sau vụ tấn công Yamaguchi Maho

Đăng vào ngày trong Tin tức 386

Tương lai mù mịt của NGT48 không còn xa nữa.

Tỉnh Niigata và thành phố Niigata nhận được khoảng 2000 email trình bày ý kiến và than phiền.

NGT48
(c) TV Asahi

Hầu hết những yêu cầu đều là nói NGT48 không nên xuất hiện trong những chiến dịch quan hệ công chúng bởi vì cách AKS giải quyết vụ tấn công Yamaguchi Maho.

Theo như tỉnh Niigata, từ tháng 1 đến 12/04, họ đã nhận được khoảng 1800 ý kiến, nhiều ý kiến cho rằng tỉnh này nên cắt đứt quan hệ với NGT48.

Ngoài ra, những ý kiến này không chỉ ở trong Niigata mà còn ở nhiều nơi khác. Nhưng họ cũng cảm thấy những bức thư này đều đến từ một vài người nhất định và họ liên tục "khủng bố" mail của tỉnh.

Trong khi đó, thành phố Niigata nhận được hơn 150 cuộc gọi và email yêu cầu họ phải cắt đứt quan hệ với NGT48.