Hóng NEWS sẽ tổ chức arena tour vào tháng 3 năm nay

NEWS sẽ tổ chức arena tour vào tháng 3 năm nay

Đăng vào ngày trong Tin tức 146

Album thứ 10 của các chàng trai JE cũng sẽ được ra mắt.

NEWS
(c) Johnny & Associates

NEWS sẽ tổ chức arena tour mang tên NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA từ tháng 3 đến tháng 5, đồng thời sẽ tung album thứ 10 WORLDISTA vào ngày 20/02.

Tour diễn này sẽ bắt đầu vào ngày 09/03 tại Ecopa Arena và kết thúc vào ngày 26/05 tại Nagano-shi Olympic Kinen Arena với tổng cộng 27 buổi diễn.

[NEWS LIVE TOUR 2019 WORLDISTA]

Thứ Bảy, 09/03 - Ecopa Arena (Shizuoka)
BẮT ĐẦU 17:00

Chủ Nhật, 10/03- Ecopa Arena (Shizuoka)
[Trưa]BẮT ĐẦU 13:00
[Tối]BẮT ĐẦU 18:00

Thứ Bảy, 16/03- Marine Messe Fukuoka (Fukuoka)
BẮT ĐẦU 17:00

Chủ Nhật, 17/03 - Marine Messe Fukuoka (Fukuoka)
[Trưa]12:00
[Tối]17:00

Thứ Bảy, 30/03 - Makomanai Sekisui Heim Ice Arena (Hokkaido)
BẮT ĐẦU 17:00

Chủ Nhật, 31/03- Makomanai Sekisui Heim Ice Arena (Hokkaido)
[Trưa]BẮT ĐẦU 12:00
[Tối]BẮT ĐẦU 17:00

Thứ Bảy, 06/04 - Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)
BẮT ĐẦU 17:00

Chủ Nhật, 07/04 - Sekisui Heim Super Arena (Miyagi)
[Trưa]BẮT ĐẦU 12:00
[Tối]BẮT ĐẦU 17:00

Thứ Bảy, 20/04 - Sun Dome Fukui (Fukui)
BẮT ĐẦU 17:00

Chủ Nhật, 21/04 - Sun Dome Fukui (Fukui)
[Trưa]BẮT ĐẦU 13:00
[Tối]BẮT ĐẦU 18:00

Thứ Bảy, 27/04 - Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
BẮT ĐẦU 17:00

Chủ Nhật, 28/04 - Hiroshima Green Arena (Hiroshima)
[Trưa]BẮT ĐẦU 13:00
[Tối]BẮT ĐẦU 18:00

Thứ Bảy, 04/05 - Osaka-jo Hall (Osaka)
BẮT ĐẦU 17:00

Chủ Nhật, 05/05 - Osaka-jo Hall (Osaka)
[Trưa]BẮT ĐẦU 12:30
[Tối]BẮT ĐẦU 17:30

Thứ Bảy, 18/05 - Saitama Super Arena (Saitama)
BẮT ĐẦU 18:00

Chủ Nhật, 19/05 - Saitama Super Arena (Saitama)
[Trưa]BẮT ĐẦU 13:00
[Tối]BẮT ĐẦU 18:00

Thứ Bảy, 25/05 - Nagano-shi Olympic Kinen Arena (Nagano)
BẮT ĐẦU 17:00

Chủ Nhật, 26/05 - Nagano-shi Olympic Kinen Arena (Nagano)
[Trưa]12:30
[Tối]17:30

Nguồn: Tokyo Hive