LDH và các nghệ sĩ của mình đang thay đổi bộ mặt JPop như thế nào?

LDH và các nghệ sĩ của mình đang thay đổi bộ mặt JPop như thế nào?

Trong phần trước, lý do HiGH&LOW được gọi là album JPop xuất sắc nhất và quan trọng nhất của năm. Sự xuất sắc đã được giải thích rõ ràng, nhưng tại sao nó lại quan trọng nhu thế? Để hiểu điều này, chúng ta phải đi sâu vào lịch sử của LDH, công ty đứng đằng say dự án HiGH&LOW; nhưng trước khi làm điều đó, cũng cần phải quay ngược thời gian một chút và làm một bản tóm tắt cực kì nhanh chóng về lịch...