6 điều chỉ người thích ở một mình mới hiểu

6 điều chỉ người thích ở một mình mới hiểu

Nhiều người thích dành thời gian bên bạn bè người thân, nhiều người thích được ở một mình. Nằm ườn trên giường không thèm động đậy một lúc lâu, ăn uống một mình, hoặc đọc sách một mình không chỉ là thú vui - đó còn là cách sống. Với những người này, ở một mình là lúc sạc pin để có thể hoạt động khi bước ra thế giới bên ngoài. Nếu bạn cũng như thế, bạn chắc chắn thuộc hội những người thích ở một...