Anne sinh đôi 2 bé gái

Anne sinh đôi 2 bé gái

Vào ngày 16 tháng 5, theo tin được tiết lộ rằng Anne đã sinh 2 bé gái sinh đôi. Công ty đại diện của cô đã thông báo cùng ngày thông qua fax, và 3 mẹ con hiện có sức khỏe ổn định.