Phim truyền hình Kokoku Kaisha, Danshi Ryou no Okazu-kun