Tìm kiếm phim Nhật
Review ban đầu về một số phim truyền hình Nhật năm 2018 (Phần 1)

Review ban đầu về một số phim truyền hình Nhật năm 2018 (Phần 1)

2018 đã trở thành một năm bận rộn đến tối mặt tối mũi của nhóm PsychoDrama. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố gắng xem được một số phim truyền hình trong lúc vẫn đang xoay sở với cuộc sống ngày thường. Sau đây là một số bộ phim truyền hình Nhật Bản mà nhóm đã xem nhưng chưa thể hoàn thành và đưa ra một đánh giá toàn diện.

Giải Hàn lâm Phim điện ảnh Nhật Bản lần thứ 42 công bố danh sách chiến thắng

Giải Hàn lâm Phim điện ảnh Nhật Bản lần thứ 42 công bố danh sách chiến thắng

Hiệp hội Giải Hàn lâm Phim điện ảnh Nhật Bản lần thứ 42 nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc trong năm vừa công bố những cái tên chiến thắng và được đề cử cho Giải thưởng lớn. Tất cả các phim được đề cử cho giải thưởng cao nhất đều được trao Giải thưởng Xuất sắc. Giải thưởng lớn sẽ được công bố trong buổi lễ trao giải tổ chức vào ngày 01/03 tại Tokyo.