10 Asadora khởi đầu ngày mới đầy năng lượng

10 Asadora khởi đầu ngày mới đầy năng lượng

Asadora là loạt phim truyền hình dài tập chiếu vào buổi sáng trên đài NHK. Năm 1961, mở đầu với Musume to Watashi, tính đến nay Asadora có khoảng hơn 150 bộ phim ra đời. Cứ mỗi năm, NHK giới thiệu 2 bộ phim, đặc điểm chung của mỗi tập đều dài khoảng 15 phút, và không xen quảng cáo.