Tìm kiếm Yoshida Kotaro
Lượm lặt những chi tiết ẩn ý thú vị trong Ossans Love 2018

Lượm lặt những chi tiết ẩn ý thú vị trong Ossans Love 2018

Đây là bài cóp nhặt những điều thú vị trong phim truyền hình Ossan’s Love 2018 do khán giả tinh ý phát hiện ra, có thể đây không phải là ý đồ thật sự của đạo diễn mà chỉ là suy đoán của khán giả nhưng ý nghĩa đằng sau những phát hiện này khiến cho bộ phim không chỉ là một BL hài giải trí đơn thuần.