Tìm kiếm Trung Quốc
3 quốc gia này bảo vệ phim nội địa như thế nào trước sự bành trướng của phim ngoại?

3 quốc gia này bảo vệ phim nội địa như thế nào trước sự bành trướng của phim ngoại?

Ngành điện ảnh châu Á, đặc biệt là 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đang phát triển mạnh. Nhưng việc “bành trướng” của các tác phẩm điện ảnh đến từ Hollowood cũng là điều không thể phủ nhận. Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, chỉ cần là phim hay và được dự đoán tạo doanh thu cao là nhập, 3 quốc gia vừa kể trên có những chính sách đặc biệt nhằm bảo vệ doanh thu phim nhà trước sự tấn công như vũ bão của phim ngoại.

Cánh cửa để bước vào những ngôi nhà ma trong phim kinh dị Trung Quốc

Cánh cửa để bước vào những ngôi nhà ma trong phim kinh dị Trung Quốc

Với khuynh hướng thường thấy của hầu hết phim kinh dị xuất xứ từ Hollywood những năm gần đây, việc dùng hình ảnh xuất hiện bất ngờ hoặc âm thanh giảm tăng đột ngột để gây hù dọa bằng thể thức jump-scare gần như là một mặc định. Thế nhưng phim kinh dị của màn bạc Hoa ngữ lại chọn một hướng đi có phần khác biệt mà vẫn thành công đáng kể, như với loạt phim Nhà Số 81 Kinh Thành.