Tìm kiếm Sakurai Hinako
Top 10 người nổi tiếng được mong đợi trong Lễ Thành Nhân năm 2018

Top 10 người nổi tiếng được mong đợi trong Lễ Thành Nhân năm 2018

Lễ Thành Nhân (Seijin no Hi) được tổ chức vào Thứ Hai của tuần thứ hai tháng 01 hàng năm để chào đón sự trưởng thành của mình, là dịp các nam thanh nữ tú sẽ xúng xính trong những bộ hakama và kimono tham gia các nghi lễ và tiệc tùng. Oricon đã khảo sát 1000 người ở độ tuổi 10, 20, 30, 40 và 50 để tìm ra những ngôi sao sinh trong khoảng thời gian 04/02/1997 - 04/01/1998 được mong đợi nhất trong Lễ Thành Nhân 2018.