Tìm kiếm Nhật Bản
3 quốc gia này bảo vệ phim nội địa như thế nào trước sự bành trướng của phim ngoại?

3 quốc gia này bảo vệ phim nội địa như thế nào trước sự bành trướng của phim ngoại?

Ngành điện ảnh châu Á, đặc biệt là 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đang phát triển mạnh. Nhưng việc “bành trướng” của các tác phẩm điện ảnh đến từ Hollowood cũng là điều không thể phủ nhận. Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, chỉ cần là phim hay và được dự đoán tạo doanh thu cao là nhập, 3 quốc gia vừa kể trên có những chính sách đặc biệt nhằm bảo vệ doanh thu phim nhà trước sự tấn công như vũ bão của phim ngoại.