Tìm kiếm Koike Teppei
Vở nhạc kịch Death Note trở lại với khán giả vào năm 2017

Vở nhạc kịch Death Note trở lại với khán giả vào năm 2017

Vở nhạc kịch Death Note của Frank Wildhorn năm 2015 sẽ được tái diễn vào tháng 9/2017 tại New National Theater ở Tokyo, và cũng sẽ được công diễn ở Toyama và Osaka. HoriPro đang trình chiếu một video của vở nhạc kịch, nội dung là những đoạn phim về các buổi diễn của năm ngoái.