Tìm kiếm Kaku Kento
Kaku Kento - Có nằm mơ cũng không hình dung ra được điều gì khác ngoài cuộc sống hiện tại

Kaku Kento - Có nằm mơ cũng không hình dung ra được điều gì khác ngoài cuộc sống hiện tại

Kaku Kento đã từng nói: “Không có gì thay đổi. Tôi nghĩ là nó sẽ không thay đổi trong tương lai” khi xem lại một trang bìa cũ. Chính xác là không thể nhận ra được sự thay đổi lớn về ngoại hình. Có lẽ sự thay đổi của anh ấy là sự tự tin và niềm tự hào cùng với lòng quyết tâm khi nhắc đến sự nghiệp 10 năm của bản thân.