Những điều chỉ antifan JE mới hiểu

Những điều chỉ antifan JE mới hiểu

Fan luôn được cho rằng đam mê idol một cách mù quáng nên chỉ thấy được những thứ đẹp đẽ mà idol muốn cho họ thấy, và những anti fan là người ngoài cuộc sáng suốt chỉ ra những mặt tối đằng sau đó.