Tìm kiếm đạo diễn
Bộ ba nữ chính thu hút bộ ba đạo diễn trong Isoppu no Omou Tsubo

Bộ ba nữ chính thu hút bộ ba đạo diễn trong Isoppu no Omou Tsubo

Bộ phim Isoppu no Omou Tsubo sẽ được mang dự liên hoan quốc tế Skip City International D-Cinema Festival lần thứ 16 vào ngày 13/07/2019. Mới đây, ba đạo diễn đã nhận xét về sự hấp dẫn của Ruka Ishikawa, Hiroe Igeta và Guama, những người được chọn từ buổi thử với vị trí là những nữ anh hùng của bộ phim.