Phim điện ảnh Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí

Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí

Đăng vào ngày trong Phim điện ảnh
  1. Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí – Đủ giải trí nhưng vẫn thua xa đàn anh Chung Tử Đơn

    (c): Mandarin Motion Pictures Limited Trương Thiên Chí là phần phim spinoff của Trương Tấn sau khi kết hợp thành công cùng Chung Tử Đơn trong Diệp Vấn 3. Hiển nhiên với cái bóng của Diệp Vấn quá lớn nên Trương Thiên Chí không thể vượt qua. Bộ phim nằm ở
    Author: Kusa
    Đăng vào lúc 08/01/2019 15:56